Archive for category АКТУАЛНИ НОВИНИ

Прием в магистърската програма “Актуална българистика” за учебната 2022 – 2023 г.

Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават дистанционно на имейл адрес rada.chobanova@gmail.com (от 15 юли до 16 октомври 2022 г.) и присъствено (от 1 септември до 13 октомври 2022 г. в периода понеделник – четвъртък, 10 – 12 ч., 14 – 16 ч.) в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив.
Телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).
ВАЖНО! Студентите, които се нуждаят от уверение за завършена ОКС, могат да го получат от съответния инспектор в Учебен отдел в периода 16 – 29 юли и 1 септември – 14 октомври 2022 г.
Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование с ОКС „бакалавър“ в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история (или география).
За прием в лингвистичния профил на програмата могат да кандидатстват и студенти от небългаристични специалности, в чийто учебен план е включена дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“).
За повече информация (необходими документи за кандидатстване, анотация на програмата, теми за събеседване, учебен план и др.) вижте следния линк: https://blogs.uni-plovdiv.net/bgezik_slovo/кск-информация/магистърска-програма-актуална-бълга/

In memoriam

С голямо прискърбие съобщаваме, че на 23 март 2022 г. внезапно ни напусна

проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

(1940 – 2022)

Проф. Руселина Ницолова е родена на 23 декември 1940 г. във Видин. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с който е свързан и професионалният й път. Тя е автор на над 160 публикации в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, семантиката, прагматиката, социолингвистиката и др. Научното ѝ творчество е високо ценено не само у нас, но и в чужбина. Била е лектор в почти всички славистични центрове в Европа – Берлин, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Кьолн, Прага, Стокхолм, Варшава, Упсала, Осло, Гьотеборг и др. Член е на Комисията за граматичен анализ към Международния комитет на славистите. През 2016 г. е удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Световна известност имат приносните й трудове „Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език“ (1984 г.) и „Българска граматика. Морфология“ (2008 г.). През 2017 г. граматиката е преведена на английски език и е публикувана от авторитетното немско издателство Frank & Timme: заслужено признание за респектиращия талант на авторката при описанието на българската морфологична система.

Смъртта на проф. Руселина Ницолова е тежка и непрежалима загуба. Напусна ни един от най-забележителните лингвисти на нашето време, проникновен изследовател на българския език, вдъхновяващ учител на поколения филолози. Ще ни липсват задушевните срещи и разговори, обаянието и топлината на една изключителна личност. Но остава безсмъртно словото, което тя ни завеща.

Дълбок поклон пред светлата й памет!

 

От академичната общност на Филологическия факултет

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Честит Ден на будителите!

Продължава приемът на документи за кандидатстване в магистърската програма „Актуална българистика“ (държавна поръчка)

Уважаеми колеги,
Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават присъствено до 15 октомври 2021 г. в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив (понеделник от 10 до 13 ч. и от 14 до 16 ч.; сряда и петък от 10 до 12:30 ч. и от 13 до 14 ч. , телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).
Желаещите да подадат документите си дистанционно, могат да ги изпратят на имейл адрес: rada.chobanova@gmail.com.

Честито Възкресение Христово!