Главен експерт филолог-специалист Илиана Тодорова Стайковска

Контакти:

Служебен телефон: 032/261 250

E-mail: belcheva@uni-plovdiv.bg

Служебен адрес: ул. “Цар Асен” № 24 (Ректорат), ет. 2, каб. 238