ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

   1. Име, фамилия и служебен адрес,    е-mail:

Христиана Николаева Зехтенджиева

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: hnikolaeva@gmail.com

         2. Образование:

висше; бакалавър по български език и история в ПУ “Паисий Хилендарски”; магистър по английски език и методика в ПУ “Паисий Хилендарски”.

         3. Владеене на езици:

английски: отлично (говоримо и писмено)

  1. Област на научната квалификация: съвременен български език (синтаксис).
  2. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант.

  1. Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова.