Уважаеми колеги,
Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават присъствено до 15 октомври 2021 г. в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив (понеделник от 10 до 13 ч. и от 14 до 16 ч.; сряда и петък от 10 до 12:30 ч. и от 13 до 14 ч. , телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).
Желаещите да подадат документите си дистанционно, могат да ги изпратят на имейл адрес: rada.chobanova@gmail.com.