Уважаеми колеги,

В петък, 18.12.2020 г., от 14 ч. в  Google meet  ще се проведе публичната защита на доц. д-р Петя Николова Бъркалова за придобиване на научната степен “доктор на филологическите науки”.

Темата на дисертационния труд е “Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание”.

Материалите по защитата са на разположение тук.

Линкът за достъп в Google meet е: meet.google.com/otx-tatx-jgd.