Уважаеми колеги,

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на Юбилейната научна конференция
„Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“
по повод 30 години от създаването на Филологическия факултет

 

 

 

Форумът ще се проведе в началото на месец октомври 2021 г. в Югозападния университет,
Благоевград и ще бъде организиран в четири модула:
– Лингвистика
– Литература и фолклористика
– Медийни изследвания
– Методика на преподаването.
Работни езици: всички славянски езици и английски език
Очакваме заявката за Вашия доклад (приложената форма) до 15.12.2020 г. на адрес:
-Лингвистика – lingvistika@swu.bg
– Литература и фолклористика – filologiya_literatura@swu.bg
– Медийни изследвания – filologiya@swu.bg
– Методика на преподаването – filologiya_metodika@swu.bg
Докладите ще бъдат публикувани в научни издания с двойно анонимно рецензиране.

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ може да откриете тук.

С уважение:
Организационен комитет