Archive for December, 2020

Светли празници!

Скъпи колеги и приятели,

Членовете на Катедрата по български език Ви пожелават светли празници.

Бъдете здрави и щастливи! Нека идващата 2021 г. донесе мир, надежда и благоденствие!

Публична защита

Уважаеми колеги,

В петък, 18.12.2020 г., от 14 ч. в  Google meet  ще се проведе публичната защита на доц. д-р Петя Николова Бъркалова за придобиване на научната степен “доктор на филологическите науки”.

Темата на дисертационния труд е “Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание”.

Материалите по защитата са на разположение тук.

Линкът за достъп в Google meet е: meet.google.com/otx-tatx-jgd.

Юбилейна конференция в Благоевград – покана за участие

                     

 

Уважаеми колеги,

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на Юбилейната научна конференция
„Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“
по повод 30 години от създаването на Филологическия факултет

 

 

 

Форумът ще се проведе в началото на месец октомври 2021 г. в Югозападния университет,
Благоевград и ще бъде организиран в четири модула:
– Лингвистика
– Литература и фолклористика
– Медийни изследвания
– Методика на преподаването.
Работни езици: всички славянски езици и английски език
Очакваме заявката за Вашия доклад (приложената форма) до 15.12.2020 г. на адрес:
-Лингвистика – lingvistika@swu.bg
– Литература и фолклористика – filologiya_literatura@swu.bg
– Медийни изследвания – filologiya@swu.bg
– Методика на преподаването – filologiya_metodika@swu.bg
Докладите ще бъдат публикувани в научни издания с двойно анонимно рецензиране.

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ може да откриете тук.

С уважение:
Организационен комитет