Szegedi_egyetem_2

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви покана за международната научна конференция БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2015, организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет.

Конференцията ще се проведе на 11–12 юни 2015 г. 

Заявките изпращайте на адрес: sztebtk.szlav@gmail.com

Вашето участие ще бъде чест за нас.

С уважение:

д-р Моника Фаркаш Барати (от името на Организационния комитет)