В списание “Български език и литература (кн. 1, 2013 г.) е публикувана рецензията на проф. д.ф.н. Боян Вълчев за “Официален правописен речник на българския език”, София: Издателство “Просвета”, 2013 г.

Пълния текст на рецензията може да прочетете тук.