Archive for April, 2013

Нова книга с тестове по български език

korica_4

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2012 г. Изданието включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в „Официален правописен речник на българския език“ (Издателство „Просвета“, София, 2012 г.).

Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.

Рецензия за “Официален правописен речник на българския език” (“Просвета”, 2012 г.)

В списание “Български език и литература (кн. 1, 2013 г.) е публикувана рецензията на проф. д.ф.н. Боян Вълчев за “Официален правописен речник на българския език”, София: Издателство “Просвета”, 2013 г.

Пълния текст на рецензията може да прочетете тук.