JZUУважаеми колеги,

Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” организира научна конференция с международно участие на тема:

ЛИНГВИСТИКАТА: ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

 

Научният форум e посветен на 80-годишнината на проф. Славчо Петков и ще се проведе на 9 – 10 май 2013 г. в УЦ “Бачиново”

(Работни езици на конференцията – български, другите славянски езици и английски език)

 Регистрационният формуляр може да се изтегли оттук.

Резюмето се изпраща в отделен файл и съпътства регистрационния формуляр!