И тази година престижната титла беше присъдена на студент от Филологическия факултет на Пловдивския университет. Със своите постижения в областта на хуманитаристиката Таня Пеева успя да спечели доверието на националното жури и получи отличието на тържествена церемония в София.

Таня се обучава в четвърти курс на специалността „Българска филология”. От началото на следването си е активен член на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. През януари 2011 г. тя получи званието „Морфолог на годината” на Общофакултетската олимпиада по българска морфология, а докладите й, посветени на актуални проблеми от областта на лингвистиката и литературознанието, спечелиха призови места на национални и международни конференции в Пловдив, Шумен, Велико Търново, Благоевград.

Таня е член на редакционната колегия на сборниците с доклади от ежегодната Национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив, организирана от СУБ, Филологическия факултет и Лингвистичния клуб. Тя е и сред съставителите на книгата „Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”, а през 2009-2010 г. е част от екипа на проекта „Студенти по пътя на книгата”.

Таня Пеева взема дейно участие и в двете диалектоложки експедиции, организирани за студентите от Филологическия факултет. Владее английски и руски език, а в момента изучава немски и персийски език. Научните й интереси са в областта на историята на българския език, съвременната българска граматика, диалектологията, литературната теория.