Archive for December, 2011

Честито Рождество Христово!

Скъпи колеги и приятели,

Катедрата по български език ви честити Рождество Христово и ви пожелава крепко здраве, много любов и сбъднати чудеса!

Четвъртокурсничка от Филологическия факултет на ПУ стана “Студент на годината”

И тази година престижната титла беше присъдена на студент от Филологическия факултет на Пловдивския университет. Със своите постижения в областта на хуманитаристиката Таня Пеева успя да спечели доверието на националното жури и получи отличието на тържествена церемония в София.

Таня се обучава в четвърти курс на специалността „Българска филология”. От началото на следването си е активен член на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. През януари 2011 г. тя получи званието „Морфолог на годината” на Общофакултетската олимпиада по българска морфология, а докладите й, посветени на актуални проблеми от областта на лингвистиката и литературознанието, спечелиха призови места на национални и международни конференции в Пловдив, Шумен, Велико Търново, Благоевград.

Таня е член на редакционната колегия на сборниците с доклади от ежегодната Национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив, организирана от СУБ, Филологическия факултет и Лингвистичния клуб. Тя е и сред съставителите на книгата „Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”, а през 2009-2010 г. е част от екипа на проекта „Студенти по пътя на книгата”.

Таня Пеева взема дейно участие и в двете диалектоложки експедиции, организирани за студентите от Филологическия факултет. Владее английски и руски език, а в момента изучава немски и персийски език. Научните й интереси са в областта на историята на българския език, съвременната българска граматика, диалектологията, литературната теория.

Покана за концерт

 По случай приключване на полското председателство

в Съвета на ЕС

Посолството на Република Полша в София кани на

джазов концерт на секстета на Влоджимеж Нахорни

В програмата – творби на Фридерик Шопен, Карол Шимановски, Роман Мачейевски

15 декември 2011 г., четвъртък, 19 ч., НДК- Зала 3

Покани в Полския институт от 5 декември

Влоджимеж Нахорни – пианист, саксофонист, композитор и аранжор на джаз, поп, театрална и филмова музика. Секстетът му  (най-дълго съществуващият в историята на полския джаз – oт 1998 г.) обединява света на джаза и класическата музика, създавайки ново качество, излизащо извън границите на познатите стереотипи. Биографията на музиканта съдържа почти цялата история на полския джаз. Той е изключителен композитор, един от първите полски мултиинструменталисти. Наричан от критиците Шопен на джаза.

Вл. Нахорни е лауреат на много награди от конкурси и фестивали както в Полша, така и в  чужбина: І награда (индивидуална и групова) в Jazz nad Odrą ‘64; II награда в Koнкурса за млади джазови музиканти във  Виена през 1966 г.; I награда на Джазовия фестивал във Виена 1967 г., която му връчва Дюк Елингтън; I награда от Фестивала на полската песен в Ополе  през 1972 и 1973 г. Секстетът му два пъти е номиниран за наградата на полската музикална индустрия Фридерик,  a Влоджимеж Нахорни я получава  в категорията Джазизпълнител на годината 2000,  през 2011 г. – наградата Златен Фридерик. През януари 2011 г. президентът на Полша му връчва Kомандорски кръст със звезда на ордена „Възродена Полша”. Музикантът преподава в консерваторията в Гданск.

Можете да поръчате покани на телефоните на Полския институт

981 09 07 или 987 21 59.

Честит Осми декември!

Скъпи колеги – настоящи и бивши студенти,

членовете на Катедрата по български език ви поздравяват по случай студентския празник и ви пожелават здраве, дръзновение и много успехи!

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus!

 

Конкурс за публикации

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ

И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Краен срок: 15 януари 2012 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

Методология за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

І. Публикуване на научни разработки:

ІІ. Индексиране на български научни издания:

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: d.lesseva@mon.bg или b.marina@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени на ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 15 януари 2012 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg или г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Повече информация в сайта на МОМН:  http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/publikacii.html