Archive for October, 2011

Фондация “Пигмалион” ще връчи годишната награда за принос във филологията

Уважаеми колеги,

На 28 октомври 2011 г. (петък) от 17.30 часа в литературния салон на фондация „Пигмалион” (ул. „Иван Вазов” 42) в Пловдив председателят на фондация „Пигмалион” и настоящ евродепутат Емил Стоянов ще връчи годишната награда „Пигмалион” за принос във филологията. Журито с председател доц. д-р Запрян Козлуджов, ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, и членове проф. дфн Клео Протохристова, ръководител на катедра „История на литературата и сравнително литературознание”, и доц. д-р Живко Иванов, декан на Филологическия факултет, излъчи тазгодишния носител. Това е проф. дфн Инна Пелева.

Ще бъдат връчени и грамотите на десетте студентки от специалност „Лингвистика с информационни технологии”, работили по дигитализацията на културно-историческото наследство на Пловдив в Народната библиотека „Иван Вазов”.

Заповядайте на тържеството!

Програма на юбилейните Паисиеви четения, посветени на 50-годишнината на ПУ “Паисий Хилендарски”

ЮБИЛЕЙНИ ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ

3–4 ноември 2011 г.

3 ноември 2011 г.

8.30–9.30 – Регистрация на участниците – Ректорат, І етаж, Заседателна зала

9.30 – Тържествено откриване на Паисиевите четения. Представяне на сборника „Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за 2010 г. – Ректорат, І етаж, 6. аудитория

10.00–12.00 – Церемония по присъждане на званието „доктор хонорис кауза” на проф. Манфред Трумер, ст. н. с. II ст. дфн Радосвет Коларов, проф. Руслан Митков – Ректорат, І етаж, 6. аудитория

12.00–13.00 – Обедна почивка

13.00–17.30 – Заседания по секции

17.30 – Тържествено честване на юбилея на проф. дфн Диана Иванова – Ректорат, І етаж, Заседателна зала

18.30 – Театрална постановка „Изкуството на комедията” от Едуардо де Филипо с участието на абсолвенти от специалността „Актьорство за драматичен театър” с ръководител доц. Лео Капон – Драматичен театър „Пловдив”, ул. „Княз Александър I“ № 8.

20.00 – Празничен коктейл за участниците в конференцията – ресторант „Корал”, ул. „Найден Геров” № 8

4 ноември 2011 г.

9.00, Ректорат – Начало на шествие до църквата „Света Марина”. Празничен водосвет по случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

10.00–12.00 – Тържествено честване на 50-годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски” – Концертна зала, пл. „Централен”

12.00–13.00 – Обедна почивка

13.00–18.00 – Заседания по секции

Програма на заседанията в отделните секции можете да разгледате тук.

Мобилности по програма Еразъм във Филологическия факултет за академичната 2011/2012 г.

Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г.

 

Приемаща

Приемаща

Брой мобилности

Интернет

Специалност

държава

институция

СМ/

месеци

ПМ

МПО

страница

 

Белгия Ghent University

2 x 5

1

http://www.UGent.be

Източноевро-

пейски езици и култура

Великобритания       Loughborough University

2 x 4

1

1

www.lboro.ac.uk

Английска филология

Германия      Dresden University of Technology

4 x 4

 

1

1

www.tu-dresden.de

Славянски езици и немска филология

Германия  University of Göttingen

2 x 4

2

www.uni-goettingen.de

Източноевро-

пейски езици и култура

Германия  HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

1 x 4

 

1

www.hu-berlin.de

Филология

Германия Universität Koblenz-Landau

1 х 4

1

http://www.uni-koblenz-landau.de/

Немска филология

Гърция  University of Ioannina

2 x 4.5

1

http://www.uoi.gr/

Филология

Гърция  Aristotle University of Thessaloniki

2 х 4

 

www.eurep.auth.gr

Лингвистика

Естония               Tallinn University

2 х 4

 

 

www.tlu.ee            

1 ноември!

Руска филология

Испания Universidad de Valladolid

3 х 5

2

1

www.uva.es

Филология

Полша Adam Mickiewicz University – Poznan

3 х 4

1

www.amu.edu.pl

Славянски езици

Полша Nicolaus Copernicus University – Torun

3 х 4

1

www.umk.pl            1 ноември!

Източноевро-

пейски езици и култура

Полша Higher Vocational State School in Wloclawek

2 х 4.5

 

 

www.pwsz.wloclawek.pl

Английска филология

Полша Higher Vocational State School in Wloclawek

2 х 4

 

1

 

www.pwsz.wloclawek.pl

Полска филология

Полша Higher Vocational State School in Wloclawek

2 х 4

 

 

 

www.pwsz.wloclawek.pl

Руска филология

Турция Istanbul Aydin University

2 x 4

1

 

http://aydin.edu.tr/erasmu/eng_index.asp                30 октомври!

Филология

Унгария                 University of Szeged

3 x 4

 

2

1

www.jgytf.u-szeged.hu          

30 октомври!

 Руска филология

Франция Université de Caen Basse-Normandie – Caen

2 х 4

 

 

www.unicaen.fr           

30 октомври!

Филология

Франция Université de Paris 4-Sorbonne

3 х 4

2

http://www.paris4.sorbonne.fr

Източноевро-

пейски езици

Франция Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

2 х 4

2

1

www.univ-paris8.fr

Филология

Чехия              Masaryk University – Brno

3 х 4

2

1

www.ois.muni.cz

Славянска филология

Чехия University of Ostrava

2 х 4

 

http://www.osu.cz            

30 октомври!

Славянска филология

Чехия University of Pardubice

3 х 4

1

 

www.upce.cz

Славянска филология

Чехия Charles University in Prague

2 х 4

2

1

www.cuni.cz          

30 октомври!

Филология

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, обучаващи се в една от трите образователно-квалификационни степени (ОКС): бакалавър, магистър или доктор, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници;
  • не са осъществявали мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС. Студентите, осъществили Еразъм- мобилност с цел практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение.
  • имат минимален общ успех от следването до момента Добър 4.30.
  • владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1. Молба за учебен престой по образец (образец)

2. Академична справка за успеха до момента

Документи се подават до 18 октомври 2011 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език Много добър 4.50.

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка

Дата за провеждане на интервюто: 20.10.2011 г. (четвъртък)

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана молба за Еразъм визита и план за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е пет работни дни (без дните за пътуване) с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

Желаещите да осъществят тази мобилност преподаватели и непреподавателски състав на факултета подават до Декана молба за Еразъм визита и работен план, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е една седмица, равняваща се на седем последователни дни, включително дните за път.

Подробна информация за различните видове мобилност по програма Еразъм е налична на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=272

Документи за отчитане на мобилностите и др., търсете на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=439

Заявление за кандидатстване – по одобрен образец за СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ се приемат в Деканата на Филологическия факултет, Ректорат, 3 етаж, кабинет 325.