Уважаеми колеги, студенти, граждани на Пловдив,

през 2011 г. Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” отбелязва  своя 50-годишен юбилей. Това е знаменателен повод за организиране на редица празнични събития.

Надяваме се да споделим заедно радостта и вълнението от празника. Заповядайте!

Програмата на тържествата можете да видите тук.

От организаторите