Филологическият факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

и Катедрата по съвременен български език

организират

ІХ национална конференция с международно участие

на тема

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 

Конференцията е продължение на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч и ще се проведе на 28-29 октомври 2011 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Срок за изпращане на заявките30 юни 2011 г.

Работни езици: всички славянски езици, френски, немски и английски език. Време за представяне на докладите – 20 минути (15 минути за резюме и 5 минути за дискусия).

Информация за таксата правоучастие вж. тук.

За да заявите участие, попълнете следния формуляр.