Archive for March, 2011

ІХ национална конференция по проблемите на разговорната реч, Велико Търново (28-29 октомври 2011 г.)

Филологическият факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

и Катедрата по съвременен български език

организират

ІХ национална конференция с международно участие

на тема

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 

Конференцията е продължение на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч и ще се проведе на 28-29 октомври 2011 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Срок за изпращане на заявките30 юни 2011 г.

Работни езици: всички славянски езици, френски, немски и английски език. Време за представяне на докладите – 20 минути (15 минути за резюме и 5 минути за дискусия).

Информация за таксата правоучастие вж. тук.

За да заявите участие, попълнете следния формуляр.

 

Поетична вечер, посветена на Добромир Тонев

Уважаеми колеги,

в памет на Добромир Тонев Лингвистичният клуб при ПУ „Паисий Хилендарски” организира поетична вечер, която ще се проведе на 22 март 2011 г. (вторник) от 17:00 часа в 10. аудитория на Ректората. Гости на събитието ще бъдат изтъкнати културни дейци – писатели, преводачи, литературоведи, книгоиздатели, докоснали се до личността и творчеството на поета.

В програмата е включен рецитал по стихове на Добромир Тонев.

 

 

 

 

Ще имам покрив, ще си имам дом,
а нежността ми ще роди акация.
И тя ще е бодливото гнездо
на някоя щастлива птича нация.

Добромир Тонев

Честит Осми март – международен ден на жената!

 

Жената с белия шал

С очите на всичките тъжни мъже от квартала,
в който живее жената със белия шал,
те питам – защо красотата й, господи, бяла
на човека с малката черна душа си дал?

Как така бяла птица и гарван в едно съешаваш?
Не го ли попита красотата й ще му трябва ли?
Когато жената със белия шал минава,
декември край мен мирише на цъфнали ябълки.

 

 

И той до цъфтежа й нежен върви начумерен,
със слепи очи сякаш крачи улисан и сам
и топли стотинките в джоба си, дяволът черен,
наместо да стопли ръката й – бялата – там.

Дали е сляп, Господи, или има в очите си трънчета?
Веднъж да се беше поспрял и да беше видял,
че тя сякаш стъпва по бели въздушни хълмчета,
когато върви през света със белия шал.

Не пожелавам жената на ближния – тъй подобава:
нека той си е брачен стопанин, аз – любовен ратай,
но когато жената със белия шал минава,
извади ми очите, Господи, и му ги дай!

 

Ивайло Балабанов

Тринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

Уважаеми колеги,

Филологическите катедри при ПУ „Паисий Хилендарски” и Съюзът на учените в България – Пловдив имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Тринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

„СЛОВОТО – МИТОВЕ И (БЕЗ)КРАЙНОСТИ”

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2011 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10.05.2011 г.

Разходите по настаняването са за сметка на участниците.

Моля, използвайте приложената форма за заявка или подайте заявката за участие онлайн на адрес http://lingvclub.slovo.uniplovdiv.bg .

Заявките изпращайте на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).

Заявката за участие за студенти и докторанти можете да свалите тук, а за ученицитук, или да попълните онлайн формата по-долу.

Пълния текст на поканата можете да свалите тук.

Честит Трети март!

КЪМ РОДИНАТА

Не съм те никога избирал на земята.
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.
Аз те обичам не защото си богата,
а само за това, че си родина моя.

И българин съм не заради твойта слава
и твойте подвизи, и твойта бранна сила,
а зарад туй, че съм безсилен да забравя
за ослепените бойци на Самуила.

 

 

Да търси който ще във теб сполука бърза
и почести, и власт със страст една и съща!
Страданието мен по-силно с теб ме свързва
и нашата любов в една съдба превръща.

Атанас Далчев