Archive for February, 2011

Доц. д-р Запрян Козлуджов е новият ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”

Доц. д-р Запрян Козлуджов е новият ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Той беше избран след балотаж, в който се конкурираше с декана на Факултета по математика и информатика проф. д-р Асен Рахнев. След първото гласуване от надпреварата отпаднаха останалите трима кандидати – доц. дпн Дора Левтерова-Гаджалова, доц. д-р Живко Иванов и доц. д-р Иван Иванов.  Делегатите на общото събрание избраха и 45-членен академичен съвет.

Нова книга с тестове по български език

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2010 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание.

Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.).

Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.

Международна научна конференция в Сегед, Унгария

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет със съдействието на Българското самоуправление – гр. Сегед и дружество “Приятели на България” – гр. Сегед организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Работни са всички славянски езици, английски и немски.

Конференцията ще се проведе на 26–27 май 2011 г. в Института за славянски филологии при Сегедския университет.

Подробности за конференцията можете да видите тук.

Заявка за конференцията

Нова библиотека в ПУ “Паисий Хилендарски”

Уважаеми колеги,

от 21 февруари 2011 г. имате възможност да ползвате  фонда (над 1 700 заглавия) на Славянската библиотека към Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Библиотеката съдържа книги в оригинал на полски, чешки, сръбски и хърватски език и е разположена в 7. семинарна зала (III етаж, Ректорат).

Книгите могат да се ползват само за читалня срещу заверена карта на Университетската библиотека.

Работно време:

сряда 16.30 – 18.30 ч.

събота 14.00 – 18.00 ч.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ (xls)