На 14.12.2010 г. (вторник) от 14 часа в Заседателната зала на Ректората ще бъде представен сборникът  “Любомир Андрейчин – пътят на откривателя“, посветен на 100-годишнината от рождението на големия български езиковед. Съставители на книгата са студенти и докторанти от Лингвистичния клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски”, а редактори – доц. д-р Красимира Чакърова и Тенчо Дерекювлиев.

Гост на премиерата ще бъде доц. арх. Димитър Андрейчин – син на проф. Андрейчин.