Уважаеми колеги, Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за научни изследвания и специализации в чужбина през академичната 2010/2011: