По време на Паисиевите четения в ПУ “Паисий Хилендарски” ще бъде представен сборникът АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КНИЖОВНА НОРМА, отпечатан от издателство “Контекст”.  Съставители на книгата са доц. д-р Вера Маровска и доц. д-р Красимира Чакърова от Катедрата по български език. Автори на докладите са изтъкнати български езиковеди от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за български език на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургаския свободен университет, МУ – Пловдив. В сборника детайлно са разгледани онези аспекти на книжовната норма, които се нуждаят от преосмисляне с оглед на правилната им кодификация при предстоящите промени (като например подготвяното ново академично издание на Правописния речник на съвременния български книжовен език).