Archive for November 22nd, 2010

Нова книга

По време на Паисиевите четения в ПУ “Паисий Хилендарски” ще бъде представен сборникът АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КНИЖОВНА НОРМА, отпечатан от издателство “Контекст”.  Съставители на книгата са доц. д-р Вера Маровска и доц. д-р Красимира Чакърова от Катедрата по български език. Автори на докладите са изтъкнати български езиковеди от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за български език на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургаския свободен университет, МУ – Пловдив. В сборника детайлно са разгледани онези аспекти на книжовната норма, които се нуждаят от преосмисляне с оглед на правилната им кодификация при предстоящите промени (като например подготвяното ново академично издание на Правописния речник на съвременния български книжовен език).Програма за Паисиевите четения – Пловдив’2010

Уважаеми колеги,

в периода 26-30 ноември 2010 г. Пловдивският университет ще бъде домакин на традиционните национални Паисиеви четения с международно участие, организирани от Филологическия факултет. В рамките на форума ще се проведе Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма.

Програмата на четенията (в pdf формат) може да видите тук.