Archive for September, 2010

Европейска нощ на учените

Скъпи колеги,
Чувствали ли сте се част от онази общност от хора, които движат напредъка
на света? Откривали ли сте пресечните точки между науката, нравствеността
и естетиката?
Станете част от Европейската нощ на учените на 24. септември 2010!
http://www.cys.bg/2010/react/

Пловдивският университет е подготвил привлекателна програма, представена
като Пътна карта на Нощта на учените.Почувствайте университета като среда,
с която можем да се гордеем.

http://web.uni-plovdiv.bg/ksx/private/Nosht_na_uchenite_2010-programa.pdf

Бъдете там, където ви отведат любопитството, любовта и чувството за
принадлежност!

http://www.ticketpro.bg/jnp/ticket-outlets/plovdiv/index.html

От координаторите на проекта REACT – Европейска нощ на учените

Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2010/2011 г.

Приемаща Приемаща Брой мобилности Интернет Специалност
държава институция СМ/месеци ПМ МПО страница
Белгия Ghent University 2 x 5 1 http://www.UGent.be Източноевропейски езици и култура
Великобритания Loughborough University 2 x 4 1 1 www.lboro.ac.uk Английска филология
Германия Dresden University of Technology 4 x 4 2 www.tu-dresden.de Славянски езици и немска филология
Германия University of Göttingen 2 x 4 2 www.uni-goettingen.de Източноевропейски езици и култура
Германия HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 1 x 4 1 www.hu-berlin.de Филология
Гърция University of Ioannina 2 x 4.5 1 http://www.uoi.gr/ Филология
Гърция Aristotle University of Thessaloniki 2 х 4 1 www.eurep.auth.gr Лингвистика
Естония Tallinn University 2 х 4 www.tlu.ee Руска филология
Испания Universidad de Valladolid 3 х 5 2 2 www.uva.es Филология
Полша Adam Mickiewicz University – Poznan 3 х 4.5 1 www.amu.edu.pl Славянски езици
Полша Nicolaus Copernicus University – Torun 3 х 4 1 www.umk.pl Източноевропейски езици и култура
Полша Higher Vocational State School in Wloclawek 2 х 4.5 2 www.pwsz.wloclawek.pl Английска филология
Полша Higher Vocational State School in Wloclawek 2 х 4 1 www.pwsz.wloclawek.pl Полска филология
Турция Istanbul Technical University 2 x 4 1 http://www.itu.edu.tr Английска филология
Турция Istanbul Aydin University 2 x 4 1 http://aydin.edu.tr/erasmus/eng_index.asp Филология
Унгария University of Szeged 3 x 4 2 2 www.jgytf.u-szeged.hu Източноевропейски езици/ Руска филология
Франция Université de Caen Basse-Normandie – Caen 2 х 4 1 www.unicaen.fr Филология
Франция Université de Paris-Sorbonne 2 х 4 1 http://www.paris4.sorbonne.fr Източноевропейски езици
Франция Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 2 х 4.5 1 1 www.univ-paris8.fr Филология
Чехия Masaryk University – Brno 3 х 4 2 www.ois.muni.cz Славянска филология
Чехия University of Ostrava 2 х 4 1 1 http://www.osu.cz Славянска филология
Чехия University of Pardubice 3 х 4 1 www.upce.cz Славянска филология
Чехия Charles University in Prague 2 х 4 2 1 www.cuni.cz Филология

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, обучаващи се в една от трите образователно-квалификационни степени (ОКС): бакалавър, магистър или доктор, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници;
  • не са осъществявали мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС. Студентите, осъществили Еразъм- мобилност с цел практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение.
  • имат минимален общ успех от следването до момента много добър 4.50.
  • владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1.Молба за учебен престой по образец (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1)

2. Академична справка за успеха до момента

Документи се подават до  14 октомври 2010 г. в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50.

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка

Датата за провеждане на интервюто ще бъде обявена допълнително.

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и План за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 5 ноември 2010 г. Образци на тези документи са налични на адрес (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1).

Минималната продължителност на преподавателската мобилност е пет работни дни (без дните за пътуване) с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

Желаещите да осъществят мобилност подават до Декана молба – свободен текст и Работен план (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1), одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 5 ноември 2010 г.

Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда на Декански съвет в присъствие на ръководителите на всички катедри във факултета. Минималната продължителност на мобилността на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение е пет работни дни (без дните за пътуване).