УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

В духа на установените добри традиции на колегиално сътрудничество между Университета „Адам Мицкевич” в Познан и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, през настоящата година имаме приятното задължение да организираме поредния

ЕДИНАДЕСЕТИ  ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИ КОЛОКВИУМ

Предлагаме работата на колоквиума да протече в две основни тематични направления:

ЕЗИКЪТ НА КУЛТУРАТА. КУЛТУРАТА НА ЕЗИКА

ФРЕДЕРИК ШОПЕН: 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Надяваме се, че предложените тематични направления ще стимулират участието на учени от различни изследователски области на славистиката.

Единадесетият полско-български колоквиум ще се проведе на 7-8 октомври 2010 г. Срок за заявяване на участие: 1 септември 2010 г.

Адрес за кореспонденция: kolokvium-slovo@uni-plovdiv.bg

Такса за правоучастие: 50 лева

Разходите по пребиваването и пътните разходи са за сметка на участниците.

Докладите на участниците ще бъдат издадени в сборник.

Заявката за участие може да бъде изтеглена тук.