Гражданско движение “Христо Г. Данов”,

РИО Пловдив,

Филологически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски” и

Катедрата по български език в ПУ

ОРГАНИЗИРАТ

семинар на тема “Българийо, знай своя род и език“. Той ще се проведе на 24.04.2010 г. (събота) от 9.30 часа в 6. аудитория на Пловдивския университет (Ректорат, ул. “Цар Асен” № 24, ет. 1).

В програмата са включени следните доклади:

Доц. д-р Вера Маровска. За употребата на някои граматически форми в българския книжовен език;
Доц. д-р Петя Бъркалова. Синтактичен разбор без въпроси;
Гл. ас. д-р Теофана Гайдарова. Актуални проблеми на съвременната книжовна норма;
гл. ас. Анна Модикян. Проблеми, свързани с ятовия преглас.

Във връзка с предстоящата кандидатстудентска кампания по време на семинара ще бъдат анонсирани отделните специалности във Филологическия факултет.

Семинарът е отворен за широк кръг участници и слушатели: преподаватели във ВУЗ, учители и ученици в средните училища и др.