clip_image002

На 16 февруари българската филология и родното езикознание загубиха своя изследовател творец доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Загубиха го колегите и приятелите му. Редакторът на Българската електронна лингвистична библиотека и автор на приносни езиковедски изследвания обичаше Пловдив. Ежегодно и със силно съпричастие участваше в журито на Националната научна конференцията за студенти и докторанти. Възхищаваше се на филологическия дух и казваше: “Филологическата лаборатория в Пловдив е толкова единствена за нас!”.

Доц. Стефан Гърдев създаде един различен стил в описанието на езика. Доказа го с книгата си “Езикови структури. Пътища и граници на смисъла”. За съжаление, последна в творческия му свят.

Поклон пред светлата памет на доц. Стефан Гърдев!