product_1461

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски” и представлява сборник с разсекретените варианти от кандидатстудентския изпит по български език (езикова култура) за 2009 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, както и вариантите за специалността Физическо възпитание.

Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство “Хейзъл”, София, 2002 г.).

Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.