Archive for February, 2010

In memoriam

clip_image002

На 16 февруари българската филология и родното езикознание загубиха своя изследовател творец доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Загубиха го колегите и приятелите му. Редакторът на Българската електронна лингвистична библиотека и автор на приносни езиковедски изследвания обичаше Пловдив. Ежегодно и със силно съпричастие участваше в журито на Националната научна конференцията за студенти и докторанти. Възхищаваше се на филологическия дух и казваше: “Филологическата лаборатория в Пловдив е толкова единствена за нас!”.

Доц. Стефан Гърдев създаде един различен стил в описанието на езика. Доказа го с книгата си “Езикови структури. Пътища и граници на смисъла”. За съжаление, последна в творческия му свят.

Поклон пред светлата памет на доц. Стефан Гърдев!

Нова книга с тестове по езикова култура за кандидат-студенти

product_1461

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски” и представлява сборник с разсекретените варианти от кандидатстудентския изпит по български език (езикова култура) за 2009 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, както и вариантите за специалността Физическо възпитание.

Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство “Хейзъл”, София, 2002 г.).

Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.