При кандидатстване в магистърската програма „Актуална българистика“  са необходими следните документи:

  • Попълнено заявление за кандидатстване (zayavlenie_AB (docx),  zayavlenie_AB (pdf). В него трябва да бъдат посочени две от предложените избираеми дисциплини за първия семестър (вж. анотациите на избираемите дисциплини);
  • Копие на последната диплома за ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” (или уверение за завършена ОКС  – за студентите, които още не са получили дипломите си). При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие;
  • Квитанция за платена кандидатстудентска такса. При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие.

ВАЖНО! Студентите, които се нуждаят от уверение за завършена ОКС, могат да го получат от съответния инспектор в Учебен отдел в периода 17 – 28 юли и 1 септември – 13 октомври 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 13 октомври 2023 г.

Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават дистанционно на имейл адрес rada.chobanova@gmail.com (от 17 юли до 13 октомври 2023 г.) и присъствено (от 1 септември до 13 октомври 2023 г. в периода понеделник – четвъртък, 10 – 12 ч., 14 – 16 ч.) в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив.

Телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).