При кандидатстване в магистърската програма „Актуална българистика“  са необходими следните документи:

  • Попълнено заявление за кандидатстване (zayavlenie_AB (docx),  zayavlenie_AB (pdf). В него трябва да бъдат посочени две от предложените избираеми дисциплини за първия семестър (вж. анотациите на избираемите дисциплини);
  • Копие на последната диплома за ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” (или уверение за завършена ОКС  – за студентите, които още не са получили дипломите си). При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие;
  • Квитанция за платена кандидатстудентска такса. При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие.

Срокът за кандидатстване е до 15 октомври 2021 г.

За подаване на документи можете да се свържете с административния координатор на програмата г-жа Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1 (южен двор на Ректората), тел. 032 261 451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com.

При кандидатстване онлайн документите се изпращат на адрес rada.chobanova@gmail.com.