При кандидатстване в магистърската програма „Актуална българистика“  са необходими следните документи:

  • Попълнено заявление за кандидатстване (zayavlenie_AB (docx),  zayavlenie_AB (pdf). В него трябва да бъдат посочени две от предложените избираеми дисциплини за първия семестър (вж. анотациите на избираемите дисциплини);
  • Копие на последната диплома за ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” (или уверение за завършена ОКС  – за студентите, които още не са получили дипломите си). При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие;
  • Квитанция за платена кандидатстудентска такса. При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие.

В периода 15 – 25.07.2019 г. и 16 – 10.10.2019 г. посочените документи могат да бъдат занесени лично в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски (ул. “Цар Асен” № 24), кабинет № 238, на г-жа Илиана Белчева (имейл адрес: belcheva@uni-plovdiv.bg, телефон: 032/ 261 250), а в периода от 02.09.2019 до 13.09.2019 г. се подават по електронен път (на адреса на д-р Милена Видралска: m_vidralska@abv.bg).