При кандидатстване в магистърската програма „Актуална българистика“  са необходими следните документи:

  • Попълнено заявление за кандидатстване (zayavlenie_AB (docx),  zayavlenie_AB (pdf). В него трябва да бъдат посочени две от предложените избираеми дисциплини за първия семестър (вж. анотациите на избираемите дисциплини);
  • Копие на последната диплома за ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” (или уверение за завършена ОКС  – за студентите, които още не са получили дипломите си). При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие;
  • Квитанция за платена кандидатстудентска такса. При кандидатстване онлайн се изпраща сканирано копие.

Срокът за кандидатстване е удължен до 8 ноември 2019 г.

За подаване на документи можете да се свържете с ръководителя на програмата доц. д-р Красимира Чакърова (имейл: krchakarova@gmail.com; тел.: 0888 533 749; приемно време: четвъртък от 13 до 15 ч. в 339. каб., 3. етаж, Ректорат).