Резултати от изпита по факултативната дисциплина

„Увод в редактирането”, 2011 г.

(курсови работи)

Българска филология, 4. курс

1. Анастасия Русинова, 9901091 – Отличен 6 (с инд. протокол)

2. Мария Попова, 0703011043 – Отличен 6

3. Надежда Гидикова, 0703011027 – Мн. добър 4,5

4. Константина Филчева, 0703011049 – Отличен 6

5. Теодора Апостолова, 0703011047 – Отличен 6

6. Десислава Тодорова, 0703011005 – Отличен 6

7. Николай Танев, 0803011119 – Мн. добър 5

8. Бояна Димова, 0703011031 – Отличен 5,5

9. Димитър Шопов, 0703011128 – Отличен 5,5

10. Петя Писачева, 0703011090 – Добър 4

11. Ели Дакесян, 0603011083 – Отличен 5,5

12. Нъшан Даркалестаниан – Среден 3

13. Калин Дончев, 0803011107 – Добър 4

Български език и немски език, 3. курс

1. Донка Кавалджиева, 0803151010 – Отличен 6

Български език и руски език, 2. курс

1. Даниела Стамова, 0903121001 – Отличен 6

Български език и руски език, 3. курс

1. Николина Асенова, 0803121013 – Добър 4

Български език и турски език, 2. курс

1. София Тодорова, 0903481003 – Отличен 6

Български език и английски език, 3. курс

1. Кристиана Стамова, 0803131035 – Мн. добър 4,5

2. Димитрия Иванова, 0803131004 – Отличен 6

3. Таня Колева, 0803131003 – Отличен 5,5

4. Ивелина Христева, 0803131037 – Мн. добър 5

5. Гергана Горанова, 0803131058 – Отличен 6

6. Йорданка Кънева, 0803131006 – Отличен 6

7. Божидара Драгинова, 0803131077 – Добър 3,5

8. Гергана Шикова, 0803131042 – Мн. добър 4,5

9. Надежда Иванова, 0803131021 – Отличен 6

10. Гюлизар Юсеин, 0803131020 – Мн. добър 5

11. Боряна Гагова, 0803131005 – Отличен 6

12. Нина Шишманова, 0803131010 – Отличен 5,5

13. Мария Ангелова, 0803131017 – Отличен 6

Английска филология, 4. курс

1. Елена Стефанова, 0703041028 – Мн. добър 4,5

2. Айше Местан, 0703041105 – Мн. добър 5

3. Адиле Мутлу, 0703041097 – Мн. добър 4,5

4. Самуил Маринов, 0703041077 – Мн. добър 5

5. Адигяр Алиман, 0703041065 – Отличен 5,5

6. Цонка Стоилова, 0703041068 – Отличен 6

7. Милица Гърчева, 0703041062 – Отличен 5,5

8. Теодора Грозданова, 0703041075 – Мн. добър 4,5

9. Мерал Ерен, 0703041096 – Мн. добър 4,5

10. Едрет Мутлу, 0703041099 – Мн. добър 5

11. Белгин Хамди, 0703041041 – Мн. добър 5

12. Дениз Топчуоглу, 0703041098 – Мн. добър 5

13. Лилия Митева, 0703041093 – Отличен 5,5

14. Ива Ковачева, 0703041090 – Мн. добър 5

15. Виолета Чаушева, 0703041025 – Отличен 5,5

16. Зорница Желева, 0703041036 – Мн. добър 5

17. Андреана Дичева, 0703041087 – Отличен 5,5

18. Паола Баджис, 0703041033 – Отличен 6

19. Христо Славков, 0703041084 – Среден 3

20. Мирослава Атанасова, 0703041067 – Отличен 5,5

21. Ива Йорданова, 0703041059 – Отличен 6

22. Светослава Апостолова, 0703041001 – Мн. добър 5

23. Теодора Георгиева, 0703041044 – Добър 4

24. Ивелина Иванова, 0703041064 – Добър 4

25. София Цонева, 0703041035 – Отличен 5,5

Български език и френски език, 3. курс

1. Ваня Хайтова – Отличен 6

2. Гергана Кайрякова – Добър 4

Български език и английски език, 2. курс

1. Деница Вълкова, 0903131044 – Отличен 5,5

2. Йорданка Кокудева, 0903131047 – Отличен 6

3. Александрина Чакандракова, 0903131032 – добър 4

4. Надя Глушкова, 0903131025 – Добър 4

Български език и новогръцки език, 4. курс

1. Здравка Найденова, 0603511017 – Отличен 5,5

2. Лилия Петрова, 0603511009 – Отличен 6

Български език и новогръцки език, 3. курс

1. Мариана Хаджиева, 0703511022 – Отличен 5,5

2. Димитър Постомпиров, 0703511043 – Отличен 6

3. Атанас Атанасов, 0703511021 – Отличен 5,5

4. Николина Николова, 0803511013 – Отличен 5,5

5. Мария Йончева, 0803511039 – Отличен 5,5

6. Диана Тупчева, 0803511026 – Добър 4

7. Константина Стоянова, 0803511011 -Много добър 5

8. Женда Лалева, 0703511017 – Мн. добър 4,5

Английска филология, 3. курс

1. Свилен Иванов, 0803041014 – Отличен 6

2. Виктория Писова, 0803041051 – Отличен 5,5

3. Теодора Делчева, 0803041030 – Отличен 5,5

4. Диляна Кисьова, 0803041115 – Отличен 5,5

5. Гергана Сиракова, 0803041104 – Отличен 5,5

6. Тюркян Аптула, 0803041059 – неизпълнено условие

7. Александра Захариева, 0803041071 – Отличен 5,5

8. Иван Керезиев, 0803041050 – Мн. добър 5

9. Боян Аргиров, 0803041047 – Мн. добър 4,5

10. Самет Салих, 0803041058 – Отличен 5,5

11. Станислава Гъделева, 0803041007 – Отличен 5,5

12. Цветелина Тодорова, 0803041018 – Отличен 5,5

13. Таня Ганчева, 0803041056 – Мн. добър 5

Българска филология, 3. курс

1. Михаела Акмаджиева, 1003011113 – Мн. добър 5

2. Лилия Попова, 1003011099 -Добър 4

3. Елизабет Ангелова, 1003011114 – Мн. добър 5

4. Веселина Радева, 0903011133 – Мн. добър 4,5

5. Ивелина Атанасова, 0803011018 – Отличен 6

6. Мария Карадинева, 0903011084 – Мн. добър 5

7. Катя Петрова, 0803011120 – Добър 4

8. Николина Петрова, 0803011035 – Мн. добър 5

9. Надежда Спасова, 0803011008 – Отличен 5,5

10. Даниела Стоилова, 0803011100 – Отличен 6

Руска филология, 2. курс

1. Ирина Аспарухова, 1003021033 – Отличен 6

2. Борис Манолов, 0903021016 – Отличен 5,5

3. Ирина Петканска, 0903021012 – Мн. добър 5

4. Амест Косян, 0903021004 – Мн. добър 4,5

5. Веселина Китанова, 0903021014 – Мн. добър 5

6. Величка Стоянова, 0903021005 – Отличен 5,5

7. Олга Моллова, 0903021006 – Отличен 6

Английска филология, 2. курс

1. Несибие Мустафа, 0903041030 – Отличен 6

2. Милица Калинова, 0903041002 – Добър 4

3. Десислава Свиленова, 0903041015 – Отличен 6

4. Мариела Каменова, 0903041031 – Отличен 6

5. Борислава Гендурова, 0903041006 – Добър 4

6. Анита Илиева, 0903041040 – Добър 3,5

7. Нона Кенова, 0903041003 – Отличен 6

8. Анелия Дайова, 0903041072 – Мн. добър 4,5

Руска филология, 3. курс

1. Красимира Гелеменова, 0803021001 – Отличен 6

2. Елена Николова, 0803021009 – Отличен 6

3. Янка Добрева, 0803021025 – Отличен 6

4. Павлина Казакова, 0803021037 – Отличен 5,5

5. Елена Георгиева, 0803021010 -Отличен 5,5

6. Магдалена Зорзопова, 0803021002 -Добър 4

7. Емилия Пеева, 0803021012 -Отличен 5,5

8. Благовеста Санчева, 0803021022 -Среден 3

9. Гергана Мутафчийска, 0803021014 -Отличен 5,5

10. Елена Малинова, 0803021027 – Мн. добър 4,5

Български език и английски език, 4. курс

1. Христина Шидерова, 0703131059 – Отличен 6

2. Надина Чолакова, 0703131020 – неизпълнено условие

3. Станислав Кърджалийски, 0703131056 – Мн. добър 4,5

4. Дарина Жекова, 9913032 – Отличен 6

5. Катерина Юрукова – Мн. добър 5

Български език и история, 2. курс

1. Станислава Кескинова, 1003171088 -Отличен 5,5

Руска филология, 4. курс

1. Любомир Жеков, 0703021013 -Добър 4

2. Йорданка Ангелова, 0603021010 – Добър 3,5

Български език и новогръцки език, 2. курс

1. Красимира Тодева, 0903511024 – Отличен 6

2. Борислава Ватева, 0903511001 – Добър 3,5

Българска филология, 2. курс

1. Мариела Рапонджиева, 0903011056 – Отличен 6

2. Радост Делибашева, 0903011053 – Мн. добър 4,5

3. Светослава Лазарова, 1003011105 – Мн. добър 5

4. Мая Дамянова – Мн. добър 5

4. Радостина Енчева, 0803011055 – Среден 3

5. Антонида Иванова, 1003012885 – Мн. добър 4,5

Славянска филология, 2. курс

1. Таня Бояджиева, 0803033017 – Отличен 5,5

2. Кристина Чавдарова, 0903101002 – Отличен 5,5

3. Теодора Чилова, 0903101004 – Добър 3,5

4. Гергана Георгиева, 0903033001 – Отличен 6

5. Мария Бялкова, 0903033007 – Отличен 5,5

6. Йорданка Стоева, 0903033017 – Отличен 6

Славянска филология, 3. курс

1. Адриана Янакиева, 0803033079 – Мн. добър 5

2. Диана Рангелова, 0803033090 – Отличен 6

Славянска филология, 4. курс

1. Веселина Николова, 0703033003 – Отличен 5,5

2. Ася Калинкова, 0703033070 – Отличен 6

3. Милена Георгиева, 0703033066 – Отличен 5,5

4. Цветослав Цветанов, 0703033040 – Отличен 5,5

5. Галина Маринова, 0703033008 – Отличен 5,5

6. Стела Кацарова, 0703033017 – Мн. добър 5

7. Мария Янакиева, 0703033043 – Мн. добър 5

8. Мирослава Димитрова, 0703033073 – Отличен 6

9. Златка Неделчева, 0703033011 – Мн. добър 5

10. Олга Стефанова, 0703033002 – Отличен 6

11. Пламена Иванова, 0703033044 – Отличен 6

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от изпита по редактиране на преводен текст (1. част), 2011 г.

(магистратура “Писмен превод за европейските институции”,

“Превод и интеркултурна комуникация”)

1. Здравка Георгиева, 1003337002 – Добър 4

2. Тодор Ангелов, 1003327002 – Отличен 6

3. Миглена Димитрова, 1003337011 – Отличен 6

4. Теодора Ненева, 1003337007 – Добър 4

5. Елена Пушкарова, 1003327001 – Отличен 6

6. Гергана Енева, 1003327003 – Отличен 6

7. Анелия Ръженикова, 1003327006 – Мн. добър 5

8. Виолета Делова, 1003337010 – Добър 4

9. Дима Иванова, 1003337008 – Мн. добър 5

10. Веселина Джингарова, 1003337003 – Отличен 6

11. Петър Спасов – Добър 4

12. Аделина Димитрова, 1003337013 – Добър 4

13. Виолета Атанасова – Мн. добър 5

14. Павлина Нестерова, 1003337003 – Мн. добър 5

15. Петя Анастасова, 1003337006 – Добър 4

Резултати от изпита по редактиране на преводен текст (2. част), 2011 г.

(магистратура “Писмен превод за европейските институции”,

“Превод и интеркултурна комуникация”)

1. Здравка Георгиева, 1003337002 – Добър 4

2. Тодор Ангелов, 1003327002 – Мн. добър 5

3. Миглена Димитрова, 1003337011 – Мн. добър 5

4. Теодора Ненева, 1003337007 – Слаб 2

5. Елена Пушкарова, 1003327001 – Отличен 6

6. Гергана Енева, 1003327003 – Отличен 6

7. Анелия Ръженикова, 1003327006 – Мн. добър 5

8. Виолета Делова, 1003337010 – Мн. добър 5

9. Дима Иванова, 1003337008 – Отличен 6

10. Веселина Джингарова, 1003337003 – Мн. добър 5

11. Петър Спасов – Мн. добър 5

12. Аделина Димитрова, 1003337013 – Отличен 6

13. Виолета Атанасова – Отличен 6

14. Павлина Нестерова, 1003337003 – Отличен 6

15. Петя Анастасова, 1003337006 – Мн. добър 5

доц. д-р Красимира Чакърова

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от писмения изпит по избираема езиковедска дисциплина (българска аспектология), проведен на 27.06.2011 г.

Българска филология

1. Петър Тодоров, 0703011086 – Среден 3

2. Стоян Илков, 0703011020 – Среден 3

3. Диляна Юрукова, 0703011113 – Добър 4

4. Николай Танев, 0703011119 – Среден 3

5. Силвия Соланова, 0703011110 – Добър 4

6. Мария Тодорова, 0703011022 – Среден 3

7. Йордан Попов, 0703011057 – Среден 3

8. Манник Хачикян, 0703011029 – Среден 3

9. Нина Тошкова, 0703011042 – Добър 3,5

10. Димитър Шопов, 0703011069 – Среден 3

11. Христо Димитров, 0703011079 – Среден 3

12. Николай Караджов, 0703011048 – Мн. добър 5

13. Надежда Илиева, 0703011116 – Среден 3

14. Стефка Ташева – Среден 3

15. Светлана Ненкова, 0703011009 – Мн. добър 4,5

16. Наташа Стойчев, 0903011097 – Добър 4

17. Елена Минкова, 0703011089 – Добър 3,5

18. Геновева Димитрова, 0703011011 – Добър 3,5

19. Веселин Филин, 0703011078 – Добър 3,5

20. Яна Котова – Мн. добър 4,5

21. Надие Фейзула, 0703011053 – Добър 4

22. Георги Янакиев, 0703011081 – Слаб 2

23. Елена Атанасова, 0603011082 – Слаб 2

24. Илиян Хаджиев, 0703011071 – Добър 4

25. Ивайло Димов, 0703011017 – Добър 3,5

26. Деница Георгиева, 0703011038 – Добър 4

27. Владимир Райчев, 0803011054 – Среден 3

28. Весела Кръстева, 0703011083 – Мн. добр 4,5

29. Велина Запрянова, 0803011148 – Добър 3,5

30. Антония Цветилова, 0703011093 – Добър 4

31. Светлана Добрева, 0703011054 – Мн. добър 4,5

32. Нина Тодорова, 0703011062 – Добър 3,5

33. Теодора Иванова, 0703011037 – Отличен 5,5

34. Петя Писачева, 0703011090 – Среден 3

35. Наталия Минчева, 9801090 – Отличен 5,5  (с инд. протокол)

36. Таня Александрова, 9801045 – Мн. добър 5 (с инд. протокол)

37. Ели Дакесян, 0703011083 – Мн. добър 4,5

38. Нъшан Даркалестаниан, 0803011111 – Среден 3

39. Надежда Георгиева, 0703011066 – Отличен 5,5

40. Мария Апостолова, 0703011030 – Среден 3

41. Калин Дончев – Среден 3

42. Венелина Върбанова, 0703011040 – Среден 3

43. Наталия Загорчева, 0703011051 – Добър 3,5

44. Димитър Шопов, 0803011128 – Добър 4

45. Васил Тингаров, 0603011065 – Слаб 2

46. Поля Желева, 0703011070 – Среден 3

47. Величка Течева, 0703011084 – Добър 3,5

48. Иво Дърмонев, 0803011137 – Среден 3

49. Мария Стоянова, 0603011069 – Слаб 2

50. Надежда Рангова, 0703011061 – Мн. добър 4,5

51. Станислав Балабанов, 0703011045 – Добър 3,5

52. Мартина Ненкова, 0703011034 – Добър 4

53. Теодора Апостолова, 0703011047 – Добър 3,5

54. Наталия Кехайова, 0703011018 – Добър 4

55. Василена Субашка, 0803011109 – Мн. добър 4,5

56. Мария Попова, 0703011943 – Отличен 5,5

57. Татяна Вълчанова, 0703011032 – Добър 4

58. Диана Котева, 0803011117 – Добър 4

59. Цветилина Чакърова, 0703011014 – Добър 3,5

60. Величка Канелова, 0703011044 – Добър 4

61. Димитрина Дайова, 0703011033 – Среден 3

62. Надежда Гидикова, 0703011027 – Добър 4

63. Александра Мацанова, 0803011096 – Среден 3

64. Мартина Вълева, 0703011021 – Добър 4

65. Ивелин Гановски, 0703011015 – Мн. добър 4,5

66. Красимир Андреев, 0703011024 – Отличен 5,5

67. Милена Видралска, 0703011016 – Мн. добър 4,5

68. Велика Гюлемерова, 0703011008 – Мн. добър 4,5

69. Христина Атанасова, 0703011023 – Добър 4

70. Константина Филчева, 0703011049 – Отличен 5,5

71. Теодора Петрова, 0703011006 – Отличен 5,5

72. Нели Гулева, 0703011010 – Добър 4

73. Невена Рогова, 0803011127 – Слаб 2

74. Ивета Ружинова, 0603011027 – Мн. добър 4,5

75. Мария Калоферова, 0803011139 – Добър 4

76. Радостина Николова, 0903011141 – Добър 3,5

77. Радост Никифорова, 0903011140 – Мн. добър 5

78. Бояна Димова, 0703011031 – Добър 4

79. Алис Аведикян, 0703011039 – Добър 3,5

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Резултати от изпита по стилистика на българския език,

проведен на 20.06.2011 г.

 

Български език и немски език

 

1. Гергана Ангелова, 0603151018 – Мн. добър 4,5 (с инд. протокол)

2. Евелина Павлова, 0703151023 – Добър 4

3. Иванка Стефанова, 0703151001 – Мн. добър 4,5

4. Нефизе Емин, 0703151019 – Отличен 5,5

5. Мария Иванова, 0515015 – Добър 4

6. Мартина Коева, 0703151014 – Добър 4

7. Радка Мишева, 0703151004 – Мн. добър 4,5

8. Мария Тучева, 0703151005 – Мн. добър 4,5

9. Петя Кибритова, 0703151006 – Добър 4

10. Георги Христов – Слаб 2

11. Надежда Славчева, 0703151003 – Отличен 6

12. Благородна Илиева, 0703151013 – Мн. добър 5

13. Петя Ангелова, 0703151003 – Добър 4

14. Деница Ангелова, 0703151022 – Среден 3

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поправителен изпит по морфология на съвременния български език, 15.09.2011 г.

1. Красимира Иванова, БЕИЕ, 0803981005 – Среден 3

2. Антоанета Колева, БЕИЕ, 0703981005 – Слаб 2

3. Мария Беловска, БЕНЕ, 0703151015 – Слаб 2

4. Ангел Гаджев, БЕАЕ, 0803131007 – Среден 3

5. Петя Ангелова, БЕНЕ, 0703151009 – Добър 3,5

6. Тихомир Янчев, БЕАЕ – Слаб 2

7. Николина Халкова, БЕАЕ, 0803131026 – Слаб 2

8. Ангелина Илиева, БЕАЕ, 1003131053 – Добър 4

9. Гинка галчева, БЕРЕ, 0803121044 – Среден 3

10. Рени Чавушан, БЕРЕ, 0803121018 – Слаб 2

11. Димитрина Каменска, БЕНЕ, 0803151017 – Добър 4

Поправителен изпит по избираема дисциплина (българска аспектология), 15.09.2011 г.

1. Васил Тингаров, БФ – Среден 3

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от поправителния изпит по лексикология на СБЕ

16.09.2011 г.

Индивидуални протоколи

Български език и турски език

1. Хасан Мехмед – Слаб 2

2. Аймен Алб. Такгърова – Среден 3

3. Ердал Шакир – Среден 3

4. Таня Дребчева – Слаб 2

5.  Сибел Еминова – Слаб 2

6. Биляна Лачева – Добър 4

Български език и английски език

1. Александрина Чакардакова – Среден 3

2. Ивайло Николов – Слаб 2

3. Димитринка Тупарова – Среден 3

Български език и новогръцки език

1. Радина Атанасова – Добър 4

Български език и история

1. Славия Христева – Слаб 2

Български език и английски език

1. Георги Михайлов – Слаб 2

2. Десислава Пенелова – Слаб 2

3. Иван Танев – Слаб 2

4. Катрин Антонова – Среден 3

5. Георги Малинов – Среден 3

6. Георги Терзийски – Среден 3

Български език и история

1. Мари Узунова – Слаб 2

2. Иван Иванов – Слаб 2

3. Михаела Гидикова – Слаб 2

4. Цвета Рименова – Слаб 2

5. Мария Григорова-  Слаб 2

6.  Надежда Койчева – Среден 3

7. Елена Пандева – Слаб 2

8.  Виктория Георгиева – Слаб 2

9. Мария Василева – Среден 3

10. Елена Петрова – Слаб 2

11.  Зоя Горанова – Слаб 2

12. Даринка Личева – Среден 3

13. Радослав Йорданов – Среден 3

14. Мирослава Нейчева – Среден 3

15.  Миглена Колева – Слаб 2

16. Боряна Бонева – Слаб 2

17. Антония Дикова – Слаб 2

18. Деница Найденова – Слаб 2

19. Ива Асиева – Слаб 2

20. Неда Симеонова – Среден 3

21. Флоренсия Станева – Слаб 2

22. Атанаска Андонова – Слаб 2

23. Славея Христева – Слаб 2

24. Яница Митрева – Среден 3

25. Добромир Атанасов – Среден 3

26. Христина Петкова – Среден 3

27. Лилия Добрева – Среден 3

28. Марин Иванов – Среден 3

29. Траян Карамийски – Слаб 2

30. Глория Ламбева – Среден 3

Български език и турски език

1. Биляна Лачева – Добър 4

2. Денис Ковачева – Среден 3

3. Али Йълдъз – Слаб 2

4. Полина Чакърова – Слаб 2

5. Кристина Пашова – Слаб 2

6. Мюмюн Юсеин – Слаб 2

7. Мариела Соколова – Добър 4

Български език и руски език

1.  Рефик Вели – Слаб 2

2. Станислава Тенева – Слаб 2

3. Павлина Георгиева – Слаб 2

4.  Станислава Ангелова – Слаб 2

5. Димитрина Колева – Слаб 2

6. Анета Ангелова – Добър 4

7. Мария Стоева – Среден 3

8. Катерина Клашнова – Среден 3

9. Калоян Тотухов – Слаб 2

10. Силвия Палазова – Слаб 2

11.  Андреана Палазова – Слаб 2

12. Нели Керина – Слаб 2

13. Диана Янакиева – Слаб 2

Български език и новогръцки език

1. Мария Янкова – Среден 3

2.  Христина Огнянова – Слаб 2

3. Марин Вълков – Слаб 2

4. Тихомира Модинкова – Слаб 2

5. Даниел Шкодров – Слаб 2

6.  Даниела Нонова – Слаб 2

7. Йорданка Костадинова – Слаб 2

8. Радина Атанасова – Добър 4

9. Митка Агова – Добър 4

10.  Милица Бончева – Среден 3

доц. д-р Ваня Зидарова

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Резултати от писмения изпит по морфология

на съвременния български език, проведен на 05.02.2012 г.

Български език и немски език

1. Изабела Петрова, Ф № 0903151004 – Отличен 6  (от курсова работа)

2. Джансу Ангелова, Ф № 0903151006 – Отличен 6  (от курсова работа + изпит)

3. Мария Петрова, Ф № 0903151007 – Добър 4

4. Диляна Господинова, 0903151005 – Добър 4

Български език и английски език

1. Радка Паунова, Ф № 0803131051 – Отличен 6  (от олимпиада)

2. Александрина Чакандракова, Ф № 0903131032 – Отличен 6  (от олимпиада)

3. Марияна Петкова, Ф № 0903131023 – Слаб 2

4. Ивайло Николов, Ф № 0903131067 – Слаб 2

5. Валери Николов, Ф № 0903131064 – Слаб 2

6. Християна Костова, Ф № 0903131003 – Отличен 5,5  (от изпит + курсова работа)

7. Радослава Тенчева, Ф № 0903131043 – Добър 4

8. Николай Георгиев, Ф № 0903131035 – Слаб 2

9. Соня Михалска, Ф № 0603131035 – Добър 4

10. Златина Петрова, Ф № 0803131067 – Слаб 2

11. Анелия Пеева, Ф № 0903131020 – Добър 4

12. Виктор Бейнар, Ф № 0903131061 – Среден 3

13. Надя Матеева, Ф № 0903131002 – Мн. добър 5

14. Яна Петрова, Ф № 0903131005 – Добър 3,5

15. Мария Гичева, Ф № 0903131006 – Среден 3

16. Кристина Хвърчилова, Ф № 0903131001 – Добър 4

17. Мария Мирчева, Ф № 0903131030 – Мн. добър 4,5

18. Росица Желязкова, Ф № 0903131042 – Мн. добър 4,5

19. Деница Вълкова, Ф № 0903131044 – Среден 3

20. Соня Митева, Ф № 0903181024 – Среден 3

21. Йорданка Кокудева, Ф № 0903131047 – Среден 3

22. Радослава Рангелова, Ф № 0903131008 – Среден 3

Български език и турски език

1. Айлин Тангърова, Ф № 0903481035 – Слаб 2

2. Теодора Мейзинска, Ф № 0903481020 – Мн. добър 4,5

3. Станимира Гайдева, Ф № 0903481016 – Добър 3,6

4. Калояна Богданова, Ф № 0903481024 – Добър 4

5. Хасан Мехмед, Ф № 0903481014 – Слаб 2

6. Елфиде Салибрям, Ф № 0903481033 – Слаб 2

7. Атанаска Караначева, Ф № 0903481002 – Добър 4

8. Денис Исов, Ф № 0903481039 – Слаб 2

9. Петя Петрова, Ф № 0903482032 – Слаб 2

10. Джюнейт Юсеин, Ф № 0903481025 – Слаб 2

11. Васил Миланов, Ф № 09030481011 – Добър 3,5

12. Юлиана Каменова, Ф № 0903481019 – Среден 3

13. Мария Чилингирова, Ф № 0903481013 – Добър 3,5

14. Несибе Моллахлил, Ф № 0903481010 – Среден 3

15. Сибел Еминова, Ф № 0903481029 – Слаб 2

16. Цветелина Русева, Ф № 0903481012 – Добър 3,5

17. Таня Дребчева, Ф № 0903481004 – Среден 3

18. Биляна Лачева, Ф № 0903481005 – Много добър 5

19. Калоян Гангов, Ф № 0903481022 – Слаб 2

20. Елеонора Топалова, Ф № 0903481025 – Среден 3

21. София Тодорова, Ф № 0903481003 – Оличен 6  (от курсова работа)

22. Димитрина Русекова, Ф № 0903481031 – Среден 3

23. Нежля Исмаилова, Ф № 0903481018 – Среден 3

24. Мария Цочева, Ф № 0903481008 – Слаб 2

Резултати от писмения изпит по морфология

на съвременния български език, проведен на 17.02.2012 г.

Български език и руски език

1. Веселина Василева, 0803121008 – Отличен 6 (от олимпиада)

2. Даниела Стамова, 0903121001 – Отличен 6 (от курсова работа)

3. Надя Стоянова, 0903121005 – Добър 4

4. Павел Драганов, 0903121027 – Слаб 2

5. Петя Иванова, 0903121033 – Добър 4

6. Анна Гетова, 0903121038 – Среден 3

Български език и испански език

1. Йоана Симеонова, 0903981002 – Среден 3

2. Пламен Джелепов, 0903981003 – Среден 3

3. Христина Юрукова, 0903981004 – Слаб 2

4. Беляна Туфкова, 0903981005 – Слаб 2

5. Васил Младенов, 0903981009 – Среден 3

6. Елеонора Бояджиева, 0903981011 – Добър 4

7. Айсен Мурад, 0903981012 – Среден 3

Български език и новогръцки език

1. Десислава Сотирова (с инд. протокол) – Слаб 2

2. Красимира Тодева, 0903511024 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

3. Величка Фурлиева, 0903511045 – Добър 3,5

4. Радина Атанасова, 0903511010 – Среден 3

5. Камелия Петрова, 0903511045 – Добър 4 (от олимпиада)

доц. д-р Красимира Чакърова

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Резултати от изпита по факултативната дисциплина

„Увод в редактирането”, 2012 г.

(курсови работи)

Английска филология, 4. курс

1. Нанет Хованесян, 0803041006 – Мн. добър 5

2. Ивелина Бонева, 0803041032 – Отличен 6

3. Петър Димитров, 0803041089 – Отличен 6

4. Елица Давчева, 0803041087 – Добър 4

5. Маргарита Пеева, 0803041038 – Отличен 6

6. Мариан Ненков, 0703041080 – Отличен 6

7. Боян Блачев, 0504047 – Отличен 6

8. Мария Чакърова, 0603041009 – Отличен 6

9. Тюркян Метин Аптулла, 0803041059- Отличен 5,5

10. Дарина Недева, 0803041067 – Отличен 5,5

11. Стефан Садаков, 0803041021 – Мн. добър 4,5

12. Лилия Веселинова, 0803041005 – Отличен 5,5

13. Тодор Беловеждов, 0803041102 – Мн. добър 5

14. Силвия Божинова, 0803041010 – Отличен 6

15. Александър Петров, 0803041013 – Отличен 5,5

16. Петър Захариев, 0803041019 – неизпълнено условие

Английска филология, 3. курс

1. Веселина Добрева, 0803041072 – неизпълнено условие

Българска филология, 3. курс

1. Латинка Драмова, 1003011091 – Мн. добър 5

2. Нанка Козарова, 1003011090 – Мн. добър 5

3. Диляна Добрева, 1003011097 – Отличен 6

4. Ивелина Балабанова, 1003011118 – Добър 4

5. Павлета Сталева, 1103011111 – Отличен 5,5

6. Лилия Кръстанова, 1003011109 – Добър 4

7. Аксиния Токмакова, 1003011101 – Мн. добър 5

8. Бояна Рангелов, 0903011126 – Добър 3,5

9. Кирилка Методиева, 1003011104 – Добър 4

10. Екатерина Георгиева, 1003012068 – Среден 3

11. Елис Юсуф Али, 0903011081 – Отличен 5,5

12. Кристиана Димитрова, 0903011095 – Отличен 6

13. Жанета Панайотова, 0201046 – Добър 4

14. Таня Христова, 0903011121 – Добър 4

15. Виолета Танева, 0903011038 – Отличен 5,5

16. Станислава Костадинова, 1003012004 – неизпълнено условие

Българска филология, 4. курс

1. Цветелина Маринова, 0803011032 – Отличен 6

2. Пенка Драганова, 1103012009 – Отличен 6

3. Галя Дойкина, 0803011088 – Мн. добър 4,5

4. Христина Илчева, 0803011099 – Отличен 5,5

Българска филология, 2. курс

1. Анета Траева, 1103012059

Български език и новогръцки език, 4. курс

1. Янита Янева, 0803511044 – Мн. добър 5

2. Ивелина Петкова, 0803511040 – Мн. добър 5

3. Ваня Паунова, 0803511009 – Отличен 5,5

4. Мария Василева, 0603511020 – Мн. добър 4,5

5. Юлиана Михайлова, 0803511003 – Дбър 4

6. Елица Илиева, 0803511001 – Отличен 5,5

Български език и френски език, 4. курс

1. Яна Тонева, 0803141008 – Добър 4

2. Станислава Иванова, 0803141015 – Отличен 5,5

3. Виолета Начева, 0803141006 – Мн. добър 4,5

4. Красимира Христова, 0803141007 – Отличен 5,5

Български еик и история, 4. курс

1. Димитър Търкаланов, 0803171009 – Отличен 6

2. Лиляна Велковска, 0803171024 – неизпълнено условие

3. Ренета Караасенова, 0803171027 – Среден 3

4. Станислава Георгиева, 0803171033 – Среден 3

5. София Иванова, 0517027 – Мн. добър 5

Български език и история, 3. курс

1. Евгения Иванова, 0903171005 – Отличен 6

2. Десислава Лазарова, 1103171019 – Отличен 6

Руски език и западен език, 3. курс

1. Велика Туфкова, 0903161003 – Отличен 6

Руски език и западен език, 4. курс

1. Яна Янкова, 0803161010 – Отличен 6

Славянска филология, 3. курс

1. Вера Янкова, 0903633004 – Мн. добър 4,5

2. Десислава Видолова, 0903633002 – Добър 4

Славянска филология, 5. курс

1. Атанаска Копанарова, 0703033001 – Мн. добър 5

2. Мария Тенева, 0703033067 – Отличен 5,5

3. Нина Начева, 0603033045 – Отличен 6

Руска филология, 3. курс

1. Елена Георгиева, 0803021010 – Отличен 6

2. Ирина Сергиевская – Добър 4

3. Нона Гарванлиева, 0803021021 – Отличен 5,5

Балканистика, 4. курс

1. Христиана Спасова, 0803523027 – Отличен 6

2. Мария Белездрова, 0803523004 – Мн. добър 5

3. Цветана Манджукова, 0803523016 – Отличен 6

4. Красимира Спасова, 0803523014 – Отличен 5,5

5. Елена Стоева, 0803523038 – Отличен 6

6. Александра Писанова, 0803523024 – Отличен 5,5

7. Соня Тянчева, 0803523022 – Отличен 5,5

Балканистика, 3. курс

1. Марина Маркова, 0803523020 – Отличен 6

2. Жана Петрова, 0903523006 – Отличен 5,5

3. Йорданка Стефанова, 0803523011 – Мн. добър 5

4. Ваня Брайкова, 0903523024 – Мн. добър 5

5. Ирина Живкова, 0903523031 – Отличен 6

Български език и английски език, 3. курс

1. Яна Петрова, 0903131005 – Отличен 6

2. Надя Матеева, 0903131002 – Мн. добър 4,5

3. Християна Кастова, 0903131003 – Отличен 6

4. Алла Николова, 0903131013 – Мн. добър 5

5. Радослава Рангелова, 0903131008 – Отличен 5,5

6. Кристина Хвърчилова, 0903131001 – Отличен 6

7. Венета Шонева, 0803523036 – Отличен 6

Български език и английски език, 4. курс

1. Катерина Юрукова, 0703131005 – Отличен 5,5

2. Димитринка Тупарова, 0703131054 – Добър 4

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от предварителния писмен изпит по избираема

езиковедска дисциплина (българска аспектология),

проведен на 02.06.2012 г.

Българска филология

1. Георги Янакиев, 0703011081 – Мн. добър 4,5 (с инд. протокол)

2. Ваня Николова, 0301026 – Мн. добър 5 (с инд. протокол)

3. Мартина Чилингирян, 0803011142 – Среден 3

4. Мрия Шарова, 0803011053 – Добър 3,5

5. Николина Петрова, 0803011035 – Слаб 2

6. Ана Винтоняк, 0501047 – Слаб 2

7. Галя Дойкина, 0803011088 – Слаб 2

8. Мария Карадинева, 0903011084 – Среден 3

9. Санела Венев, 0803011150 – Слаб 2

10. Теодора Милушева, 1003011112 – Добър 4

11. Костадин Паласчев, 0803011065 – Слаб 2

12. Пейо Димитров, 0903011124 – Добър 4

13. Даниела Димитрова, 0803011108 – Слаб 2

14. Георги Иванов, 0501023 – Слаб 2

15. Радостина Огнянова, 0803011105 – Добър 4

16. Даниела Стоилова, 1003011100 – Слаб 2

17. Нели Михайлова, 0803011121 – Слаб 2

18. Ивайло Василев, 0803011056 – Слаб 2

19. Иванка Петрова, 0803011080 – Среден 3

20. Янна Бикова, 0803011066 – Слаб 2

21. Мънчо Златанов, 0201042 – Среден 3

22. Наджда Гъркова, 0803011112 – Добър 4

23. Димо Иванов, 0703011077 – Слаб 2

24. Илияна Райнова, 0803011103 – Слаб 2

25. Светослава Иванова, 1003011115 – Слаб 2

26. Георги Батаклиев, 0803011136 – Добър 3,5

27. Албена Моллова, 0803011098 – Добър 4

28. Вартан Кюлиян, 0803011046 – Слаб 2

29. Лилия Попова, 1003011099 – отказала се

30. Веселина Радева, 0903011133 – Добър 4

31. Зейнеб Хасан, 0803011060 – Добър 3,5

32. Васил Вълков, 1103011146 – Добър 3,5

33. Мая Дамянова, 0803011044 – Добър 3,5

34. Даниела Сариева, 0903011098 – Слаб 2

35. Ивона Борисова, 0803011057 – Мн. добър 5

36. Илиян Алхаят, 1103011171 – Добър 4

37. Мария Тачева, 1103011176 – Среден 3

38. Афродита Паунова, 0603011023 – Слаб 2

39. Михаела Акмаджова, 1003011113 – Среден 3

40. Анета Кирева, 0803011047 – Слаб 2

41. Селвие Мехмедкяе, 0803011071 – Добър 3,5

42. Анелия Дюлева, 1003011120 – Среден 3

43. Даниела Найденова, 0803011059 – Слаб 2

44. Калина Синджирлиева, 0903011116 – Среден 3

45. Димитрина Матеева, 0803011022 – Слаб 2

46. Цветелина Маринова, 0803011032 – Добър 4

47. Кристина Горсова, 0803011021 – Слаб 2

48. Велина Петрова, 0803011079 – Отличен 5,5

49. Цветослав Цветанов, 1103011150 – Мн. добър 4,5

50. Ирен Кълвачева, 0803011094- Добър 3,5

51. Катя Петрова, 0803011120 – Слаб 2

52. Мария Иванова, 0803011033 – Добър 4

53. Виктория Бошнакова, 0803011009 – Мн. добър 4,5

54. Елизабет Ангелова, 1003011114 – Добър 4

55. Невена Рогова, 0803011127 – Слаб 2

56. Мария Караманова, 0803011034 – Мн. добър 5

57. Мая Чавдарова, 0803011063 – Мн. добър 4,5

58. Радина Бочевска, 0903011118 – Среден 3

59. Елисавета Ханева, 0803011026 – Слаб 2

60.  Мариана Калчева, 0803011028 – Среден 3

61. Светлана Кючукова, 0803011027 – Добър 3,5

62. Николай Груев, 0803011058 – Слаб 2

63. Магдалина Стойкова, 0803011093 – Среден 3

64. Адриана Терзянова, 0903011120 – Слаб 2

65. Билял Пехливанов, 0803011101 – Отличен 5,5

66. Мариана Кичекова, 0803011102 – Среден 3

67. Тинка Бояджиева, 0903011136 – Среден 3

68. Дарина Стайкова, 0903011127 – Мн. добър 5

69. Стелияна Петрова, 0803011074 – Среден 3

70. Таня Пеева, 0803011013 – Отличен 6

71. Ивелина Ангелова, 0803011015 – Мн. добър 5

72. Асма Кичукова, 1103011119 – Мн. добър 4,5

73. Недялко Митев, 0803011062 – Слаб 2

74. Мария Панова, 0803011011 – Отличен 6

75. Ивана Кисова, 0803011014 – Отличен 6

76. Христина Стоилова, 0903011132 – Слаб 2

77. Надежда Спасова, 0803011008 – Мн. добър 4,5

78. татяна Димитрова, 0803011020 – Слаб 2

79. Цветелина Чопаринова, 0803011025 – Среден 3

80. Боряна Каракехайова, 0803011002 – Отличен 5,5

81. Ивелина Атанасова, 0803011018 – Отличен 6

82. Кристина Бочевска, 0903011119 – Добър 3,5

83. Фатиме Табачка, 1103011128 – Среден 3

84. Марчела Манахилова, 0803011095 – Среден 3

85. Вилислава Николова, 1103011120 – Среден 3

86. Благовеста Стойкова, 0803011001 – Слаб 2

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Резултати от изпита по стилистика на българския език,

проведен на 09.06.2012 г.

Български език и английски език

1. Божидара Драгинова, 0803131077 – Среден 3

2. Надежда Иванова, 0803131021 – Отличен 5,5

3. Снежанка Димитрова, 0703131035 – Среден 3 (с инд. пртокол)

4. Йорданка Кънева, 0803131006 – Мн. добър 5

5. Димитринка Тупарова, 0703131050 – Слаб 2

6. Ивелина Христева, 0803131037 – отказала се

7. Таня Колева, 0803131003 – отказала се

8. Тихомир Янчев – отказал се

9. Николина Халкова, 9803131026 – отказала се

10. Лидия Иванова, 0703131009 – отказала се

11. Кристиана Стамова, 0803131035 – Среден 3

12. Ангелина Илиева, 0803131053 – Среден 3

13. Силва Бабикян, 0803131012 – Слаб 2

14. Гергана Шикова, 0803131042 – Среден 3

15. Гергана горанова, 0803131058 – Отличен 5,5

16. Боряна Гагова, 0803131005 – Отличен 5,5

17. Нина Шишманова, 0803131010 – Отличен 5,5

18. Димитрия Иванова, 0803131004 – Отличен 5,5

19. Гюлизар Юсеин, 0803131020 – Добър 4

20. Мария Ангелова, 0803131017 – Мн. добър 5

21. Снежана Георгиева, 0803131043 – Отличен 5,5

Резултати от писмения изпит по стилистика на съвременния български език, проведен на 12.06.2012 г.

Български език и немски език

1. Диана Димитрова, 0803151001 – Мн. добър 5

2. Галина Георгиева, 0803151006 – Мн. добър 4,5

3. Венцислава Атанасова, 1003151001 – Мн. добър 5

4. Мария Матева – Мн. добър 4,5

5. Димитрина Каменска, 0803151017 – Добър 4

6. Калоян Генов, 0803151005 – Среден 3

7. Донка Кавалджиева, 0803151010 – Отличен 5,5

8. Гергина Алексова, 0803151004 – Мн. добър 4,5

9. Боряна Юрукова, 0803151013 – Добър 3,5

10. Анелия Ралева, 0803151002 – Отличен 5,5

доц. д-р Красимира Чакърова

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от писмения изпит по избираема

езиковедска дисциплина (българска аспектология),

проведен на 14.06.2012 г.

Българска филология

1. Николина Петрова, 0803011035 – Добър 4

2. Ана Винтоняк, 0501047 – Добър 3,5

3. Галя Дойкина, 0803011088 – Добър 4

4. Санела Венев, 0803011150 – Среден 3

5. Теодора Милушева, 1003011112 – Добър 4

6. Костадин Паласчев, 0803011065 – Добър 3,5

7. Даниела Димитрова, 0803011108 – Добър 3,5

8. Георги Иванов, 0501023 – Добър 3,5

9. Даниела Стоилова, 1003011100 – Добър 4

10. Нели Михайлова, 0803011121 – Добър 3,5

11. Ивайло Василев, 0803011056 – Добър 3,5

12. Янна Бикова, 0803011066 – Добър 4

13. Димо Иванов, 0703011077 – Среден 3

14. Илияна Райнова, 0803011103 – Среден 3

15. Светослава Иванова, 1003011115 – Среден 3

16. Вартан Кюлиян, 0803011046 – Добър 3,5

17. Лилия Попова, 1003011099 – Добър 3,5

18. Даниела Сариева, 0903011098 – Добър 4

19. Афродита Паунова, 0603011023 – Мн. добър 4,5

20. Анета Кирева, 0803011047 – Среден 3

21. Даниела Найденова, 0803011059 – Добър 3,5

22. Калина Синджирлиева, 0903011116 – Среден 3

23. Димитрина Матеева, 0803011022 – Добър 3,5

24. Кристина Горсова, 0803011021 – Слаб 2

25. Катя Петрова, 0803011120 – Слаб 2

26. Елисавета Ханева, 0803011026 – Слаб 2

27. Николай Груев, 0803011058 – Добър 3,5

28. Адриана Терзянова, 0903011120 – Слаб 2

29. Мариана Кичекова, 0803011102 – Добър 3,5

30. Тинка Бояджиева, 0903011136 – Мн. добър 4,5

31. Недялко Митев, 0803011062 – Среден 3

32. Христина Стоилова, 0903011132 – Добър 4

33. Татяна Димитрова, 0803011020 – Добър 3,5

34. Благовеста Стойкова, 0803011001 – Добър 3,5

35. Доротея Колева, 0903011131 – Добър 3,5

36. Трифон Радев, 1103011085 – отказал се

37. Елена Дикова, 0803011087 – Добър 3,5

38. Спас Георгиев, 0803011017 – Мн. добър 4,5

39. Христина Илчева, 0803011099 – Добър 3,5

40. Таня Делева, 0803011073 – Добър 3,5

41. Десислава Тодорова, 0703011005 – Добър 3,5

42. Костадин Коев, 0803011043 – Добър 4

43. Лилия Даскалова, 0803011072 – Добър 4

44. Мария Костадинова – Отличен 6

45. Виолета Лозева, 0703011046 – Добър 3,5

46. Паола Петрова, 0703011001 – Добър 4

47. Стефан Иванов, 0803011031 – Добър 3,5

48. Невена Рогова, 090301037 – Добър 4 (с инд. протокол)

49. Надя Стоева, 0803011005 – Среден 3

50. Радена Бояджиева, 0903011135 – Добър 3,5

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………………

Резултати от изпита по редактиране на преводен текст (1. част), 2012 г.

(магистратура “Превод за европейските институции”,

“Превод и интеркултурна комуникация”)

1. Катя Енчева, 1103327004 – Добър 4

2. Цвета Койнова-Ваклушева, 0803647011 – Мн. добър 5

3. Галина Гочева, 1103337005 – Мн. добър 5

4. Даниела Кочева, 1103327001 – Отличен 6

5. Иван Краев, 1103331001 – Среден 3

6. Мария Илиева, ПЕИ – Добър 4

7. Илияна Кавръкова, 11033327002 – Мн. добър 5

8. Димка Янкова, 1103337006 – Добър 4

9. Вера Бачурова, 1103337004 – Отличен 6

10. Виолета Вълкова, 1103337001 – Добър 4

Резултати от изпита по редактиране на преводен текст

(2. част), 2012 г.

(магистратура “Превод за европейските институции”,

“Превод и интеркултурна комуникация”)

1. Катя Енчева, 1103327004 – Добър 4

2. Цвета Койнова-Ваклушева, 0803647011 – Мн. добър 5

3. Галина Гочева, 1103337005 – Отличен 6

4. Даниела Кочева, 1103327001 – Отличен 6

5. Иван Краев, 1103331001 – Добър 4

6. Мария Илиева, ПЕИ – Добър 4

7. Силвия Нанева, 1103327005 – Отличен 6

8. Илияна Кавръкова, 11033327002 – Отличен 6

9. Димка Янкова, 1103337006 – Мн. добър 5

10. Вера Бачурова, 1103337004 – Отличен 6

11. Виолета Вълкова, 1103337001 – Мн. добър 5

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………………

Резултати от писмения изпит по морфология

на съвременния български език, проведен на 25.01.2013 г.

Български език и английски език

1. Ивелина Стърчикова, 1003131046 – Мн. добър 4,5

2. Андрей Пейков, 1003131009 – Мн. добър 4,5

3. Габриела Георгиева, 1003131031 – Добър 3,5

4. Теодора Спасова, 1003131028 – Среден 3

5. Георги Михайлов, 1003131028 – Среден 3

6. Борислав Текьов, 1003131036 – Среден 3

7. Георги Терзийски, 1003131032 – Среден 3

8. София Динкова, 1003131024 -Добър 4

9. Борис Чуклев, 1003131054 – Добър 3,5

10. Мария Кирева, 1003131041 – Добър 4

11. Вели Орлинов, 1003131019 – Среден 3

12. Красимира Роглекова, 1003131035 – Среден 3

13. Николай Ненов, 1003131017 – Среден 3

14. Десислав Янкулов, 0903131034 – Добър 3,5

15. Десислава Цанева, 1003131008 – Среден 3

16. Катрин Антонова, 1003131044 – Среден 3

17. Мария Кирева, 1003131041 – Мн. добър 4,5 (от олимпиада)

18. Мария Караиванова, 1003131026 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

19. Анжела Битар, 1003131011 – Добър 3,5

20. Мария Кременарова, 1003131013 – Отличен 6 (от олимпиада)

21. Десислава Муракова, 0903131051 – Отличен 6 (от олимпиада)

22. Магдалена Годумова, 1003131025 – Отличен 6 (от олимпиада)

23. Пламена Власева, 1003131020 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

24. Никол Василева, 1003131029 – Добър 4 (от олимпиада)

Български език и руски език

1. Галя Давчева, 1003121004 – Добър 4

2. Паолина Щерева, 1003121021 – Слаб 2

3. Николета Кръстева, 1003121007 – Добър 3,5

4. Невена Динкова, 1003121011 – Добър 4

5. Анета Ангелова, 1003121026 – Среден 3

6. Илиана Арабаджийска, 1003121009 – Слаб 2

7. Димитрина Стоянова, 1003121022 – Добър 3,5

8. Неделина Дърмонска, 1003121008 – Добър 4,5

9. Любима Иванова, 1203122036 – Среден 3

10. Катерина Клашнова, 1003121010 – Отличен 6 (от курсова работа)

11. Мехмед Атипов, 10031210003 – Отличен 6 (от олимпиада)

12. Клара Трифонова, 1003121032 – Отличен 6 (от олимпиада)

Резултати от писмения изпит по морфология

на съвременния български език, проведен на 11.02.2013 г.

Български език и турски език

1. Йорданка Паскалева, 1003481030 – Добър 4

2. Ваня Енева, 1003481006 – Отличен 5,5

3. Фикрет Меркова, 1003481016 – Добър 3,5

4. Атанаска Гергина, 1003481026 – Добър 3,5

5. Мариела Соколова, 1003471024 – Мн. добър 5

6. Айше Асан, 1003481018 – Добър 4

7. Рая Тенчева, 1003481020 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

8. Сибел Ходжа, 1003481015 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

9. Нурдане Мустафа, 1003481019 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

Български език и новогръцки  език

1. Йорданка Костадинова, 1003511044 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

2. Цветелина Кумчева, 0903511042 – Отличен 6 (от олимпиада)

3. Кристина Василева, 1003511008 – Отличен 6 (от олимпиада)

4. Митка Агова, 1003511038 – Отличен 6 (от олимпиада)

5. Преслава Минева, 1003511020 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

6. Симона Попова, 1003511006 – Мн. добър 5

7. Александрос Вагенидис, 1003511004 – Слаб 2

8. Ивелина Минчева, 0803511022 – Среден 3

9. Владимир Хаджийски, 1003511012 – Мн. добър 4,5

10. Веселина Георгиева, 1003511019 – Мн. добър 4,5

11. Марин Вълков, 1003511007 – Слаб 2

12. Йонка Пайтакова, 1003511003 – Среден 3

13. Мария Петрова, 1003511025 – Добър 3,5

14. Деница Илиева, 1003511044 – Добър 4

15. Христина Огнянова, 1003511002 – Среден 3

16. Дарина Димитрова, 0903511028 – Слаб 2

17. Петър Парамов, 1003511031 – Добър 3,5

Български език и френски език

1. Деяна Янакиева, 1003141005 – Среден 3

Български език и испански език

1.  Йозлем Мурад, 1003981014 – Среден 3

2. Дилбер Ахмедова, 1003981003 – Отличен 6 (от олимпиада)

3. Ивелина Паничарова, 1003981007 – Отличен 6 (от олимпиада)

4. Лилия Узунова, 1003981006 – Отличен 6 (от олимпиада)

5. Емилия Маркова, 0903981007 – Отличен 6 (от олимпиада)

6. Тодор Тихолов, 1003981001 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

7. Петьо Лозев, 1003981005 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

Изпит по морфология на българския език ( за докторанти)

1. Илия Солтиров, докт. по морфология на руския език – Отличен 5,5

Заб.: Студентите, чиито имена не са в списъка с оценки, трябва да се свържат с доц. Чакърова в приемното й време (вторник, 14.00-15.30 часа, каб. 339, Ректорат) за уточнение.

доц. д-р Красимира Чакърова

…………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от изпита по история на новобългарския книжовен език,

проведен на 31.03.2013 г.

Българска филология, ІV курс, задочно обучение

 

1. Веселина Калоферова, 1103012058 – Отличен 6

2. Лилия Филипова, 1003012072 – Отличен 6

3. Султана Тагарева, 1103012062 – Отличен 6

4. Петка Филипова, 0903012011 – Мн. добър 5

5. Даниела Каракуманска, 0903012008 – Мн. добър 5

6. Татяна Берневик, 1003012073 – Мн. добър 5

7. Красимира Гребчева, 0903012024 – Мн. добър 5

8. Деница Узунова, 0903012030 – Мн. добър 5

9. Петя Козарева, 0903012027 – Добър 4

10. Гергана Атанасова, 0903012067 – Добър 4

11. Ирина Ангелова, 1003012057 – Добър 4

12. Мария Стойчева, 0903012014 – Добър 4

13. Мария Тенева, 1203012063 – Добър 4

14. Ива Стойчева, 0903012010 – Среден 3

15. Велина Кръстанова, 1003012062 – Среден 3

16. Златка Христозова, 09 03012026 – Среден 3

17. Диана Латева, 0703012003 – Среден 3

18. Цветелина Калаксъзова, 0903012020 – Среден 3

19. Катерина Аргирова, 1003012054 – Среден 3

20. Грозденка Димитрова, 09 03012013 – Слаб 2

21. Антоанета Терзиева, 0903012017 – Слаб 2

22. Илиана Маркова, 0903012003 – Слаб 2

23. Анелия Карова, 0903012023 – Слаб 2

24. Николета Петрова, 0903012012 – Слаб 2

25. Людмила Гюлова, 0903012049 – Слаб 2

26. Снежана Башева, 0903012057 – Слаб 2

27. Наталия Банчева, 1003012052 – Слаб 2

28. Антанида Иванова, 1003012085 – Слаб 2

29. Николай Адъров, 1103012076 – Слаб 2

Студенти с индивидуални протоколи: 

1. Христо Севов, 11031720 – Добър 4

2. Люба Арсенова, 0703012024 – Добър 4

3. Виктория Петрова, 1203012050 – Добър 4

4. Антония Георгиева, 0803012044 – Среден 3

5. Диляна Кехайова, 1003012055 – Среден 3

6. Даниела Димитрова, 0903012037 – Слаб 2

7. Драгомир Вълчев, 1103012044 – Слаб 2

8. Сибел Еминова, 0303481029 – Слаб 2

                                                                                  проф. д.ф.н. Диана Иванова,

                                                                                  гл. ас. Мариана Куршумова

…………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от предварителния изпит по българска аспектология, проведен на 30.05.2013 г.

Българска филология

1. Петя Няголова, 0903011139 – Добър 3,5

2. Румяна Иванова – Мн. добър 5

3. Хурие Рюстемова, 0903011066 – Мн. добър 4,5

4. Евелина Христова, 0903011012 – Добър 35

5. Стоимен Манолов, 0201027 – Среден3

6. Айшен Халил, 0903011014 – Добър 3,5

7. Таня Караиванова, 0903011037 – Добър 3,5

8. Таня Христова, 0903011121 – Добър 4

9. Кристиана Димитрова, 0903011095 – Среден 3

10. Хрисона Ненчева, 0903011047 – Добър 3,5

11. Теодора Ракова, 1003011092 – Добър 4

12. Сийка Митинова, 0903011067 – Среден 3

13. Нели Бакалска, 0903011099 – Добър 4

14. Десислава Мирчева, 0903011068 – Среден 3

15. Илияна Даскалова, 0903011051 – Добър 4

16. Катерина Тотова, 1003011093 – Добър 3,5

17. Марияна Динкова, 0903011069 – Мн. добър 4,5

18. Радина Бинева, 0903011050 – Добър 4

19. Ивелина Балабанова, 1003011118 – Мн. добър 4,5

20. Маргарита Башаранова, 0903011075 – Добър 3,5

21. Мариела Рапонджиева, 0903011105 – Отличен 5,5

22. Аксиния Токмакова, 1003011101 – Мн. добър 4,5

23. Люба Алексиева, 1103011169 – Среден 3

24. Александра Арабаджиева, 0803011100 – Добър 3,5

25. Диляна Добрева, 10030011097 – Добър 4

26. Латинка Драмова, 1003011091 – Добър 3,5

27. Магдалена Кирева, 0803011118 – Добър 3,5

28. Дафинка Мъркова, 0903011130 – Добър 3,5

29. Мария Бойчева, 0903011049 – Добър 4

30. Виолета Танева, 0903011038 – Добър 3,5

31. Кирилка Методиева, 1003011104 – Добър 3,5

32. Мария Рекилянова, 0903011024 – Мн. добър 4,5

33. Павлета Сталева, 1103011111 – Отличен 5,5

34. Ивона Велкова, 0903011023 – Добър 3,5

35. Милена Димитрова, 0903011034 – Среден 3

36. Мариела Антонова, 0903011026 – Добър 3,5

37. Георги Кръстев, 1103011113 – Мн. добър 4,5

38. Глория Шанкова, 1103011155 – Добър 3,5

39. Христина Попгенова, 0903011086 – Добър 4

40. Радост Дилибашева, 0903011053 – Мн. добър 5

41. Даниела Лозева, 0903011060 – Мн. добър 5

42. Златан Иванов, 0903011115 – Добър 3,5

43. Георги Кутрянов, 1103011112 – Добър 3,5

44. Лилия Кръстанова, 1003011109 – Мн. добър 4,5

45. Диляна Денева, 0603011050 – Мн. добър 4,5

46. Полина Семова, 0903011032 – Добър 4

47. Дияна Байнова, 0903011001 – Отличен 5,5

48. Невена Канева, 0903011009 – Мн. добър 5

49. Вероника Николова, 0903011017 – Добър 4

50. Елис Али, 0903011081 – Добър 3,5

51. Елена Георгиева, 0903011042 – Добър 3,5

52. Жанета Панайотова, 0201046 – Добър 4

53. Мануела Кайракова, 0903011036 – Мн. добър 5

54. Красилена Калъчева, 0903011025 – Отличен 5,5

55. Ангелина Карамихалева, 0903011031 – Отличен 5,5

56. Теодора Драгиева, 0903011040 – Мн. добър 4,5

57. Красимир Иванов, 0803011029 – Добър 3,5

58. Цветелина Бонева, 0903011022 – Мн. добър 5

59. Кристина Игнатова, 0903011052 – Мн. добър 5

60. Кънчо Славчев, 0803011010 – Слаб 2

61. Светлана Келчева, 0903011100 – Добър 4

62. Павлина Трифонова, 0803011123 – Добър 3,5

63. Ивелина Димитрова, 1103011129 – Добър 3,5

64. Диляна Димитрова, 0903011058 – Добър 3,5

65. Виктория Иванова, 0903011077 – Добър 4

66. Таня Делева, 0903011082 – Отличен 5,5

67. Ружица Андреева, 1103011178 – Среден 3

68. Нанка Козарова, 1003011090 – Среден 3

69. Пламена Кехайова, 0903011004 – Среден 3

70. Пламена Урдева, 0903011089 – Добър 4

71. Мануела Димова, 1103011179 – Среден 3

72. Гергана Чакърова, 0903011057 – Мн. добър 4,5

73. Георги Николов, 0903011108 – Добър 3,5

74. Рени Чавушан, 1103011145 – Мн. добър 4,5

75. Калина Рупанова, 0903011039 – Мн. добър 4,5

76. Константин Стоянов, 1103011148 – Добър 3,5

77. Станислава Гроздарева, 0903011091 – Добър 4

78. Анастасия Дрянкова, 0903011096 – Добър 3,5

79. Павлина Ненова, 0903011005 – Добър 3,5

80. Бояна Рангелов, 0903011126 – Добър 3,5

81. Катрин Иванова, 1103011118 – Мн. добър 4,5

доц. д-р Красимира Чакърова

…………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от изпита по стилистика на българския език,

проведен на 07.06.2013 г.

 

Български език и немски език

1. Джансу Ангелова, 0903151006 – Мн. добър 5

2. Мария Петрова, 0903151007 – отказала се

3. Диляна Господинова, 0903151005 – Отличен 5,5

4. Изабела Стоянова, 0903151004 – Отличен 5,5

Български език и английски език

1. Росица Ангелова, 0903131042 – Мн. добър 5

2. Силвана Пенелска, 0703131060 – Добър 4

3. Алла Николова, 0903131013 – отказала се

4. Виктор Бейнар, 0903131061 – отказал се

5. Мария Мирчева, 0903131030 – отказала се

6. Илиян Иванов, 0703131028 – отказал се

7. Християна Костова, 0903131003 – Отличен 5,5

8. Радослава Ангелова, 0903131008 – Мн. добър 5

9. Надя Матеева, 0903131002 – Добър 4

10. Соня Терзиева, 0603131035 – Отличен 5,5

11. Яна Петрова, 0903131005 – Слаб 2

12. Стоил Господинов, 0903131045 – Добър 3,5

13. Радка Паунова, 0803131051 – Добър 3,5

14. Кристина Хвърчилова, 0903131001 – Мн. добър 5

15. Николай Георгиев, 0903131035 – Добър 4

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………………………….

Резултати от изпита по факултативната дисциплина „Езикови ресурси и технологии”, проведен на 17 и 24 юни 2013 г.

1. Ана Бужева – Мн. добър 5

2. Боян Мелев – Среден 3

3. Величка Рангелова – Мн. добър 5

4. Весела Станкова – Добър 4

5. Дарина Дойчева – Среден 3

6. Джонейт Юсеин – Среден 3

7. Елеонора Топалова – Среден 3

8. Зорница Сивчовска – Мн. добър 5

9. Илия Дамянов – Слаб 2

10. Калоян Гангов – Среден 3

11. Кристиана Димитрова – Среден 3

12. Кънчо Славчев – Добър 4

13. Маргарита Танева – Среден 3

14. Мартин Димитров – Добър 4

15. Надежда Хубенова – Мн. добър 5

16. Наталия Радева – Среден 3

17. Петър Ламбрев – Среден 3

18. Станимира Гайдева – Добър 4

19. Теодора Ракова – Среден 3

20. Венета Мерджанова – Мн. добър 5

21. Мария Скобарова – Отличен 6

22. Мария Текиланова – Отличен 6

23. Снежана Георгиева – Слаб 2

Заб. Моля, студентите без оценки да изпратят изпълнената практическа задача на yulinga@gmail.com до 26.07.2013 година.

                                                                                  д-р Иванка Петрова

…………………………………………………………………………………………………………..

Резултати от изпита по факултативната дисциплина

„Увод в редактирането”, 2013 г.

(курсови работи)

Лингвистика с информационни технологии (английски и френски език), 4. курс

1. Гергана Мидилева, 0903591002 – Отличен 6

2. Евгени Минев, 0903591001 – Отличен 6

3. Катя Николова, 0903591004 – Отличен 6

4.Весела Станчева, 0903591008 – Отличен 6

5. Диана Дончева, 0903591009 – Отличен 6

6. София Генова, 0903591011 – Отличен 6

7. Стилиана Йорданова, 0903591023 – Отличен 6

Лингвистика с информационни технологии (английски и немски език), 4. курс

1. Саня Овчарова, 0903581001 – Отличен 6

2. Тодор Иванов, 0903581002 – Добър 4

3. Деница Михайлова, 0903581003 – Отличен 6

4. Женя Братанова, 0903581004 – Отличен 6

5. Глория Тодорова, 0903581006 – Мн. добър 5

6. Стоян Вълнаров, 0903581007 – Отличен 6

7. Сияна Ангелова, 0903581008 – Мн. добър 5

8. Елена Коручева, 0903581015 – Мн. добър 5

9. Елена Караджова, 0903581016 – Отличен 6

10. Теодора Недева, 0903581020 – Отличен 6

11. Йоанис Икономикус, 09035810 – Отличен 6

12. Елизабет Марчовска, 0903581005 – Отличен 6

13. Юсеф Мансур, 0903591009 – Отличен 6

14. Никола Христов, 0903591010 – Мн. добър 5

15. Моника Морева, 0903591012 – Добър 4

16. Петър Мигдалов, 0903591019 – Добър 4

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………….

Резултати от писмения изпит по морфология на съвременния български език,

проведен на 05.02.2014 г.

Български език и китайски език 

            1. Кристина Ставрева, 1103701001 – Мн. добър 5

            2. Рая Костова, 1103701004 – Добър 3,5

            3. Мария Колева, 1103701008 – Слаб 2

            4. Доника Лулева, 1103701018 – Добър 4

            5. Борислава Борисова, 1103701022 – Среден 3

         6. Веселина Урумова, 1103701023 – Отличен 6 (от курсова работа)

           7. Гергана Ватова, 1103701025 – Отличен 5,5 (от курсова работа)

            8. Гергана Илиева, 1103701026 – Среден 3

Български език и турски език

            1. Полина Чакърова, 1003481002 – Добър 3,5

            2. Гьонул Шаибова, 1103481028 – Слаб 2

            3. Хасине Джамбаз, 1103481010 – Среден 3

            4. Гюлшен Ахмед, 1003481010 – Среден 3

            5. Байрие Османова, 1103481005 – Среден 3

            6. Илияна Кралева, 1103481026 – Среден 3

            7. Анифе Мустафа, 1103481003 – Добър 4

            8. Семиха Ибиш, 113481009 – Слаб 2

            9. Любов Велева, 1103481035 – Добър 4

            10. Атике Ашим, 1103481020 – Среден 3

            11. Рафида Хасанова, 1103481025 – Добър 3,5

            12. Валентина Желязкова, 1103481004 – Слаб 2

            13. Нарин Хайрула, 1103481033 – Среден 3

            14. Вилдан Веиз, 1103481029 – Слаб 2

            15. Фатма Сюлейманова1 1103481032 – Добър 4 (от олимпиада)

            16. Хатидже Осман, 1103481018 – Отличен 6 (от олимпиада)

            17. Хюлия Ахмедова – Мн. добър 5 (от олимпиада)

            18. Десита Петкова, 1103481002 – Мн. добър 5 (от олимпиада)

            19. Шехри Мустафова, 1103481001 – Отличен 6 (от олимпиада)

Български език и английски език 

            1. Маргарита Христова, 1003131055 – Добър 4

            2. Анастасия Стоянова, 1103131001 – Среден 3

            3. Мелек Мурад, 1103131008 – Отличен 6 (от олимпиада)

            4. Вероника Милчева, 1103131010 – Мн. добър 5

            5. Айсун Ибиш, 1103131011 – Отличен 6 (от олимпиада)

            6. Джуляй Мюмюн, 1103131014 – Отличен 6 (от олимпиада)

            7. Теодора Данева, 1103131016 – Отличен 6 (от олимпиада)

            8. Роберта Марте, 1103131031 – Мн. добър 5

            9. Елиф Карабекир, 1103131036 – Добър 4

           10. Кремена Маргарова, 1103131040 – Отличен 6 (от олимпиада)

            11. Соня Загорчева, 1103131057 – Добър 4

            12. Лиляна Харланова, 1103131059 – Добър 4

       13. Милена Шекерджиева, 0803131050 – Среден 3 (с индивидуален пратокол)

Български език и руски език 

      1. Полина Делирадева, 1103121002 – Отличен 6 (от курсова работа)

            2. Славка Нейкова, 1103131011 – Добър 4

            3. Радка Чонова, 1103121012 – Мн. добър 5 (от курсова работа)

            4. Паолина Трионска, 1103121030 – Добър 4

Български език и испански език 

            1. Албена Чалъкова, 1103981001 – Слаб 2

            2. Мила Кръстева, 1103981003 – Отличен 6 (от олимпиада)

            3. Мария Стоичкова, 1103981003 – Отличен 6 (от олимпиада)

Български език и новогръцки език 

            1. Лиляна Къркелова, 1103511004 – Добър 4

            2. Таня Младенова, 1103511005 – Отличен 6 (от олимпиада)

            3. Фиданка Шиндова, 1103511025 – Добър 4

            4. Тихомир Димитров, 1103511002 – Добър 4

            5. Катрин Кикова, 1103511008 – Мн. добър 4,5

            6. Станислава Великова, 11.03511016 – Среден 3

            7. Анита Манолова, 1103511037 – Среден 3

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………….

Резултати от изпита по редактиране на текст,

проведен на 1 март и 29 март 2014 г.

(магистратура “Писмен превод за европейските институции”,

“Превод и интеркултурна комуникация”)

1. Геновева Денева, 1303327007 – Мн. добър 4,50

2. Галина Берова, 1303337001 – Среден 3

3. Атанаска Велкошанова-Бахчеванова, 1303335002 – Отличен 5,80

4. Гергана Ръждева – Отличен 5,50

5. Милена Иванова, 13033337007 – Добър 3,50

6. Милена Иванова, 1303327001 – Мн. добър 5

7. Маргарита Василева, 1303337005 – Отличен 5,80

8. Марта Лалева – Отличен 6

9. Радослава Петрова, 1303327009 – Мн. добър 4,80

10. Мария Дералиева, 1303327002 – Отличен 5,80

11. Видка Чаталова, 1303337003 – Отличен 5,70

12. Гергана Георгиева, 1303337011 – Мн. добър 5

13. Мария Камбурова, 1303337010 – Добър 4

14. Магдалена Янева, 1303327005 – Мн. добър 5,20

15. Ваня Хайтова, 1303337004 – Мн. добър 5

16. Дона Петкова, 1303327006 – Мн. добър 4,70

17. Жана Кабамитова, 1303337012 – Отличен 5,50

18. Мария Даскалова, 1303337008 – Мн. добър 4,80

19. Кристина Стоянова, 1303327004 – Мн. добър 5

20. Ивелина Цивун, 1303337013 – Отличен 5,70

21. Гергина Алексова, 1303337016 – Мн. добър 4,5

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………………………

Резултати от предварителния изпит по българска аспектология, проведен на 30.05.2014 г.

Българска филология

            1. Маргарита Гюдженова, 1003011002 – Мн. добър 5

            2. Мария Лулчева, 0703011028 – Добър 4

            3. Биляна Атанасова, 1003011030 – Мн. добър 5

            4. Катерина Каравелова, 1003011001 – Среден 3

            5. Мария Загорска, 1003011061 – Добър 4

            6. Таня Иванова, 1003011034 – Добър 3,5

            7. Камелия Русинова, 1003011037 – Добър 3,5

            8. Христина Томова, 0903011087 – Слаб 2 (с инд. протокол)

            9. Петя Ангелова, 1103011191 – Добър 4

            10. Ведиха Молайсенова, 1003011075 – Мн. добър 4,5

            11. Ваня Грозева, 1103011123 – Добър 4

            12. Даниела Радева, 1003011094 – Мн. добър 4,5

            13. Геновева Катермова, 1003011063 – Мн. добър 5

            14. Атанаска Димитрова, 1003011069 – Мн. добър 4,5

            15. Невена Пенчева, 1203011153 – Добър 4

            16. Виолета Василева, 1003011077 – Добър 3,5

            17. Красилина Колева, 1003011015 – Отличен 5,5

            18. Десислава Бозакова, 1003011025 – Мн. добър 5

            19. Кристина Кендерова, 1003011016 – Мн. добър 5

            20. Теодора Кашилска, 1003011007 – Отличен 5,5

            21. Радост Нейчева, 1103011126 – Добър 4

            22. Петя Терзийска, 1003011052 – Добър 4

            23. Мария Янкова, 1103011161 – Добър 3,5

            24. Таня Маркова, 1003011080 – Добър 4

            25. Десислава Митова, 1003011012 – Добър 3,5

            26. Невима Реджепова, 1103011125 – Добър 4

            27. Елена Търпева, 1003011013 – Добър 3,5

            28. Ангелина Банчева, 1003011051 – Среден 3

            29. Боряна Апостолова, 11033011116 – Отличен 6

            30. Паулина Александрова, 1003011022 – Добър 4

            31. Виктория Друмева, 1003011018 – Добър 3,5

            32. Николета Кьосова, 1003011053 – Среден 3

            33. Русана Куманова, 1003011062 – Добър 4

            34. Милена Сатурова, 1103011117 – Добър 4

            35. Симона Димитрова, 1003011019 – Добър 3,5

            36. Христина Йорданова, 1203011149 – Мн. добър 5

            37. Яна Паскалева, 1003011005 – Мн. добър 5

            38. Александра Бойкова, 1003011068 – Мн. добър 4,5

            39. Веселин Попов, 1003011008 – Добър 4

            40. Асан Дуков, 1003011059 – Добър 3,5

            41. Цветомира Узунова, 1103011110 – Добър 4

            42. Наира Петросян, 0903011080 – Добър 3,5

            43. Диана Касабова, 1003011079 – Слаб 2

            44. Жанет Неделчева, 1003011078 – Слаб 2

            45. Йорданка Караемин, 1103011154 – Слаб 2

            46. Кристина Велева, 1003011046 – Добър 3,5

            47. Мария Скобарова, 1203011114 – Добър 4

            48. Полина Димитрова, 1103011107 – Добър 4

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………………….

Резултати от писмения изпит по аспектология,

проведен на 12 юни 2014 г.

Българска филология

1. Йорданка Караемин, 1103011154 – Слаб 2

2. Неждие Али, 1003011055 – Добър 4

3. Мариела Белчева, 1103011173 – Добър 3,5

4. Мария Стефанова, 1003011084 – Добър 3,5

5. Гергана Чокойнова, 1103011137 – Слаб 2

6. Снежанка Петрова, 1103011086 – Добър 3,5

7. Стеляна Луизова, 1003011047 – Слаб 2

8. Гюлбахар Дуранова, 1003011060 – Слаб 2

9. Елица Демирева, 1003011011 – Слаб 2

10. Яна Караджова, 1103011103 – Слаб 2

11. Теодора Стоянова, 1103011108 – Слаб 2

12. Деница Стоянова, 1003011095 – Слаб 2

13. Татяна Тянкова, 1103011156 – Добър 4

14. Александра Йордевска, 1103011157 – Слаб 2

15. Моника Методиева, 1203011139 – Среден 3

16. Валерия Лозарова, 0903011021 – Мн. добър 4,5

17. Елица Атанасова, 11030011187 – Слаб 2

18. Велимира Иванова, 1003011006 – Добър 4

19. Мира Хаджийска, 11030011141 – Добър 3,5

20. Цветелина Иванова, 1003011029 – Слаб 2

21. Андреана Палазова, 120301158 – Мн. добър 4,5

22. Силвия Палазова – Добър 4

23. Елена Ковачева, 1103011168 – Среден 3

24. Светлозара Генова, 1103011165 – Слаб 2

25. Станимир Тинков, 1103011177 – Среден 3

26. Христина Томова, 0903011087 – Добър 3,5

27. Йорданка Смилянова, 0903011073 – Добър 3,5

28. Теодора Чилова, 1103011189 – Добър 4

29. Пенка Газунова, 1103011114 – Добър 3,5

30. Диана Росенова, 1003011079 – Добър 4

31. Елена Кафеджиева, 1103011140 – Добър 3,5

32. Мая Александрова, 1003011033 – Среден 3

33. Жанет Неделчева, 1003011078 – Добър 4

34. Симона Петкова, 1003011096 – Отличен 6

35. Симона Димитрова, 1003011019 – Мн. добър 5

36. Петя Димчева, 1003011054 – Среден 3

37. Адреана Георгиева, 11003011167 – Добър 3,5

38. Мария Кехайова, 1103011130 – Среден 3

39. Ваня Спасова, 1003011070 – Среден 3

доц. д-р Красимира Чакърова

……………………………………………………………………………………………………….

Резултати от писмения изпит по морфология на съвременния български език, проведен на 29.01.2015 г. и на 04.02.2015 г.

Български език и испански език

1. Гергана Иванова, 1203981008 – Добър 4
2. Здравко Брънков, 1203981006 – Добър 4
3. Петко Симеонов – Отказал се
4. Пенчо Радев – Слаб 2
5. Десита Горова, 1203981001 – Отличен 6 (изпит + курсова работа)

Български език и руски език

1.Яница Димова, 1203121004 – Отказала се
2. Антония Петрова, 1203121035 – Среден 3
3. Атанаска Кукова, 1203121001 – Добър 3,5
4. Елена Чалъкова, 1203121027 – Мн. добър 5 (от олимпиада + изпит)
5. Сияна Кабзималова, 1103121029 – Добър 4
6. Христина Господинова, 1203121013 – Отличен 6 (от олимпиада)
7. Петя Вълчева, 1203121016 – Отличен 6 (от олимпиада)
8. Ирена Църкова, 1203121019 – Отличен 6 (от олимпиада)

Български език и турски език

1.Величка Христева, 1203481015 – Добър 3,5
2. Фатме Хабиб, 1203481011 – Слаб 2
3. Насие Хашимова, 1303481034 – Добър 4
4. Вилдан Салимехмед – Слаб 2
5. Хайрие Юсуф, 1203481019 – Слаб 2
6. Елеонора Колева, 1203481008 – Добър 3,5
7. Сибел Салиева, 1203481001 – Слаб 2
8. Гюлхан Фета – Слаб 2
9. Зюлейха Камберова, 1203481026 – Отличен 5,5 (изпит + олимпиада)
10. Севил Емин, 1203481029 – Мн. добър 5 (от олимпиада + изпит)
11. Айтен Мюмюнова, 1203481032 – Среден 3
12. Севинч Рейханова, 1203481031 – Среден 3
13. Силвия Хасан, 1103481030 – Слаб 2
14. Назиле Емин, 1203481006 – Добър 4
15. Бахар Алиман, 1203481033 – Среден 3
16. Дургадън Ахмедова, 1203481002 – Среден 3
17. Фейми Али, 1203481024 – Добър 3,5
18. Виждана Илиева, 1203481003 – Отличен 6 (от олимпиада)
19. Хатидже Ахмедова, 1203481007 – Отличен 6 (от олимпиада)
20. Гюлшах Карагарен, 1203481020 – Добър 4 (от олимпиада)
21. Нермин Боз, 1203481021 – Мн. добър 5 (от олимпиада + курсова работа)
22. Зюлейха Камберова, 1203481026 – Отличен 6 (от олимпиада)

Български език и английски език

1. Росита Панева, 1203131015 – Добър 3,5
2. Лилия Терзийска, 1203131013 – Мн. добър 4,5
3. Айше Миман, 1203131024 – Среден 3
4. Мария Кушева, 1203131002 – Среден 3
5. Зорница Добрева, 1203131016 – Добър 4
6. Ани Иванова, 1203131004 – Добър 4
7. Десислава Тодорова, 1203131047 – Добър 3,5
8. Михаела Божинова, 1203131032 – Добър 4
9. Калина Сотирова, 1103131037 – Слаб 2
10. Елена Петрова, 1203131048 – Отличен 5,5
11. Хакиме Караали, 1203131027 – Слаб 2
12. Татяна Димова, 1203131012 – Среден 3
13. Стилияна Господинова, 1203131038 – Слаб 2
14. Моника Колева, 1203131014 – Слаб 2
15. Яна Желева, 1203131001 – Отличен 6 (от олимпиада)
16. Виктор Георгиев, 1203131031 – Отличен 6 (от олимпиада)
17. Полина Иванова, 1203131009 – Отличен 6 (от олимпиада)
18. Спасина Кръстанова, 1203131008 – Отличен 6 (от олимпиада)
19. Маньо Ромов, БЕАЕ, 1203131029 – Отличен 6 (от олимпиада)
20. Гергана Сърнакова, 1203131007 – Отличен 6 (от олимпиада)
21. Здравка Атанасова, 1203131003 – Мн. добър 5 (от олимпиада)
22. Розета Райкова, БЕАЕ, 1203131049 – Добър 4 (от олимпиада)
23. Даниела Герджикова, 1203131055 – Добър 4 (от олимпиада)

Български език и италиански език

1. Стоянка Златева, 1203861021 – Среден 3

2. Никола Първанов, 1203861017 – Слаб 2

3. Стефани Костадинова, 1203861022 – Слаб 2

4. Дорета Попова, 1203861011 – Мн. добър 5

5. Наталия Аврамова, 1203861025 – Добър 3,5

6. Мартина Рангелова, 1203861004 – Слаб 2

7. Илиана Тодорова, 1203861027 – Слаб 2

8. Габриела Танева, 120381009 – Добър 4

9. Виктория Атанасова, 120381016 – Слаб 2

Български език и китайски език

1. Кристиана Македонска, 1203701023 – Слаб 2

2. Веселина Янакиева, 1203701017 – Среден 3

3. Цветелина Комитова – Мн. добър 4,5

Български език и новогръцки език

1. Ася Луканова, 1103511032 – Слаб 2

2. Десислава Чакърова, 1103511021 – Слаб 2

3. Калина Колева, 1103511024 – Среден 3

4. Анна-Мария Георгиева, 1103511004 – Добър 4

5. Светла Мусова, 1103511020 – Добър 4

6. Маргарита Димитрова, 1103511005 – Добър 4

7. Петя Тишева, 1103511033 – Мн. добър 4,5

доц. д-р Красимира Чакърова

Заб.: Моля колегите, получили слаби оценки или отказали се от изпита, да се свържат с преподавателя в приемното му време, за да се уточни дата за поправка по време на семестъра.

………………………………………………………………………………………………………….