ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР*

на учебната 2020 – 2021 г.:

Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ръководител на катедрата  
Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова  
Проф. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова  
Доц. д.ф.н. Петя Николова Бъркалова  
Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров  
Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова  
Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова  
Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова  
Ас. д-р Димитър Георгиев  
Ас. д-р Милена Видралска  
Ас. д-р Ралица Манолова  
Ас. Мариана Куршумова  
Ас. Мария Павлова-Кунева  

 

*Поради факта, че обучението се провежда дистанционно, преподавателите не са обявили приемните си часове. При необходимост студентите могат да се осъществят комуникация с тях на електронните им адреси (вж. личните страници на членовете на академичния състав в сайта).