Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска ръководител на катедрата

Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова

Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова

Доц. д-р Петя Николова Бъркалова

Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

Доц. д-р Константин Иванов Куцаров

Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова

Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова

Гл. ас. Мариана Матеева Куршумова

Гл. ас. Мария Иванова Павлова-Кунева

Гл. ас. Ценка Иванова Карастанева

Ас. д-р Димитър Георгиев

Ас. д-р Милена Видралска

Ас. д-р Ралица Манолова – преподавател по корейски език