Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска ръководител на катедрата

Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова

Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова

Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров

Доц. д.ф.н. Петя Николова Бъркалова

Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова

Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова

Ас. д-р Димитър Георгиев

Ас. д-р Милена Видралска

Ас. Мариана Матеева Куршумова

Ас. Мария Иванова Павлова-Кунева

Ас. д-р Хван Джон Джеймс Канг – преподавател по корейски език

Ас. Ралица Манолова – преподавател по корейски език