1. Комуникативна характеристика на „сапунените опери”.

2. Комуникативна характеристика на „жълтата преса”.

3. Визуална комуникация в пресата.

4. Визуална комуникация в телевизията.

5. Комуникация и шоубизнес.

6. Комуникативни стратегии в изборна ситуация.

7. Невербални средства за комуникация в медиите.

8. Средства и начини за „информационна война”.

9. Комуникативни средства и възможности на рекламата.

10. Комуникацията във виртуалното пространство – форми и средства.