ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

        1. Име, фамилия и служебен адрес, e-mail:

Димитър Георгиев, ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. “Цар Асен” № 24

e-mail: migeo77@gmail.com

         2. Образование: висше

 

  • магистър по български език и история в ПУ „Паисий Хилендарски“
  • доктор по филология (дисертация на тема „Копулативен тип предикативни отношения в българското сложно изречение“, научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова)

          3. Владеене на езици:

английски: добро (говоримо, писмено).

руски: добро (говоримо, писмено).

          4. Област на научна квалификация: съвременен български език (синтаксис)

           5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език

           6. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  • 2001 – 2002 г. – учител по български език, литература и история в ОУ „Петко Каравелов“, гр. Асеновград;
  • 2002 г. – учител по български език и литература в ОУ „ Ангел Кънчев“, гр. Асеновград;
  • 2003 – 2004 г. – учител по български език, литература и история в СОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив.
  • 2015 – 2018 г. – редовен докторант по съвременен български език (синтаксис) в Катедрата по български език.