Председателят на фондация "Пигмалион" г-н Емил Стоянов връчва на доц. д-р Вера Маровска почетната грамота за принос във филологията (26.11.2010 г.)

XI българо-полски колоквиум в Пловдив (7-8 октомври 2010) - момент от празничния коктейл. Отляво надясно: д-р Наталия Длугош от Познанския университет "Адам Мицкевич", доц. д-р Красимира Чакърова и проф. дфн Диана Иванова от Катедрата по български език в ПУ "Паисий Хилендарски", маг. Патрик Боровиак от Познанския университет, маг. Десислава Димитрова и ас. Димитрина Хамзе от ПУ.

olimp.

Снимка с наградените участници в 12. олимпиада по българска морфология, 2010 г. (отдясно наляво: членовете на научната комисия доц. д-р Константин Куцаров, доц. д-р Красимира Чакърова, гл. ас. Мария Павлова).

4RD_Vanja

Катедрено тържество по случай рождения ден на доц. д-р Ваня Зидарова, 20.01.2009 г. (отдясно наляво: гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева, доц. д-р Ваня Зидарова и гл. експерт Илиана Стайковска).

New Image33

Работно заседание на Секцията по езикознание на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2005 г. (на преден план доц. д-р Константин Куцаров и доц. д-р Красимира Чакърова).

Picture 024

Снимка с наградените участници в Десетата олимпиада по българска морфология, 2008 г. (отляво надясно: членовете на катедрата гл. ас. М. Павлова, проф. дфн Ив. Куцаров, доц. д-р Кр. Чакърова и доц. д-р К. Куцаров).

Промоция на випуск’ 2008 на Филологическия факултет, 01.11.2008 г., Концертна зала (на трибуната: ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” проф. дфн Иван Куцаров, зам.-ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов, зам.-деканът на ФФ доц. д-р Петя Бъркалова и студенти отличници).

Промоция на випуск’ 2008 на Филологическия факултет, 01.11.2008 г., Концертна зала (на трибуната: ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” проф. дфн Иван Куцаров, зам.-ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов, зам.-деканът на ФФ доц. д-р Петя Бъркалова и студенти отличници).

koktejl_Maritsa

Тържествен коктейл на Международния славистичен симпозиум, посветен на 30-годишния юбилей на филологиите в ПУ, 2003 г. (отляво надясно: гл. ас. Бистра Дикова, доц. д-р Светла Коева от ИБЕ при БАН, доц. д-р Ваня Зидарова, доц. д-р Константин Куцаров и доц. д-р Красимира Чакърова).

konf2003_1

Момент от работното заседание на журито в секция "Езикознание" за определяне на наградените участници в Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2000 г. (отдясно наляво: доц. д-р Петя Бъркалова, гл. ас. д-р Теофана Гайдарова и доц. д-р Красимира Чакърова).

Кандидатстудентска кампания, 2006 г. - проверка на писмените работи по български език (на преден план: доц. д-р Ваня Зидарова и доц. д-р Красимира Чакърова).

Кандидатстудентска кампания, 2006 г. - проверка на писмените работи по български език (на преден план: доц. д-р Ваня Зидарова и доц. д-р Красимира Чакърова).

Ohrid

Преподаватели от Катедрата по български език на брега на Охридското езеро, май, 1998 г. (отдясно наляво: доц. д-р Ваня Зидарова, доц. д-р Красимира Чакърова и доц. д-р Константин Куцаров).

Тържествена вечеря по случай 40-годишния юбилей на ПУ "Паисий Хилендарски" , 2001 г. (отдясно наляво: доц. д-р Кр. Чакърова, гл. ас. Мариана Куршумова, гл. ас. Ценка Карастанева, доц. д-р Станка Козарова от Катедрата по общо езикознание и история на българския език).

Тържествена вечеря по случай 40-годишния юбилей на ПУ "Паисий Хилендарски" , 2001 г. (отдясно наляво: доц. д-р Кр. Чакърова, гл. ас. Мариана Куршумова, гл. ас. Ценка Карастанева, доц. д-р Станка Козарова от Катедрата по общо езикознание и история на българския език).

na chaj_3

Колегиално на чаша чай, Осми декември, 1998 г. (отляво надясно: проф. дфн Диана Иванова, доц. д-р Петя Бъркалова и доц. д-р Красимира Чакърова).

jubilej_2

Момент от празнуването на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров - снимка с шоумена Жоро Пеев от "Замунда банана бенд", 04.02.2002 г. (отляво надясно: доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Вера Маровска и доц. д-р Петя Бъркалова).