Iliana_vtora snimka

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Илиана Тодорова Стайковска

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24;

E-mail: belcheva@uni-plovdiv.bg

2. Дата и място на раждане:

06 юни 1963 г., гр. Пловдив

3. Образование:

  • 1977-1982 – средно, Френска езикова гимназия „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора;
  • 1994-1998 – висше, магистър по български език и литература и по френски език и литература в ПУ “Паисий Хилендарски”.

4. Владеене на езици:

френски – отлично (писмено и говоримо),

руски – много добре (писмено и говоримо).

5. Месторабота и длъжност:

  • 2009 г. – главен експерт филолог-специалист в Катедрата по български език и организатор на КСК курсове по български език;
  • 2006 г. – старши експерт;
  • 2005 г. – младши експерт;
  • 1999 г. – филолог-специалист в Катедрата по български език;
  • 1988 г. – технически секретар на Катедрата по български език.