ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР

на учебната 2016 – 2017 г.:

 

Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ръководител на катедрата Понеделник: 13,00 – 14,00 ч.; Вторник: 11,00 – 12,00 ч.

каб. № 371, Ректорат

Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров Вторник: 13,15 -15,00 ч.

каб. № 201, Ректорат

Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова Сряда: 12 – 13.30 ч.,

каб. № 339, Ректорат

Доц. д-р Ваня Иванова Зидарова Четвъртък: 15,00 – 16,00 ч.

каб. № 341, Ректорат

Доц. д-р Петя Николова Бъркалова Вторник: 13,00 -15,00 ч.

каб. № 325, Ректорат

Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова Сряда: 13.30-15.30 ч.,

каб. № 339, Ректорат

Доц. д-р Константин Иванов Куцаров Понеделник: 12,00 – 13,00 ч.; Сряда: 11,00 – 12,00 ч.

каб. № 341, Ректорат

Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова Понеделник: 13,15 – 14,15 ч.

каб. № 309, Нова сграда;

Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова Понеделник: 12,30 – 13,30 ч. (І седм.);

Сряда: 12,00 – 13,30 ч. (ІІ седм.)

каб. № 341, Ректорат

Гл. ас. Мариана Куршумова Четвъртък: 13.30 – 15 h,

каб. № 309, Нова сграда

Гл. ас. Мария Павлова-Кунева Четвъртък: 15,00 – 16,00 ч.

каб. 309, Нова сграда

Гл. ас. Ценка Карастанева Сряда: 12,00 – 13,30 ч.

каб. № 341, Ректорат