METER.AC се развива и разработва от C.lab (Пловдивски университет, Химически факултет) с подкрепата на Емджи Инвестмънт Груп ООД, БЕО Мусала при Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Института по астрономия с национална астрономическа обсерватория към БАН. Целта на мрежата е да провежда мониторинг и наблюдението на широк спектър от природни процеси за дълъг период във времето, с висока времева резолюция чрез множество равномерно разпределени наземни измервателните станции. Суровите измервания, както и някои производни изчисления, вкл. и статистическата обработка са свободно достъпни на сайта без лиценз – CC0.