Стратосферните балони са основно средство за изучаване на земната атмосфера на височина до 35-40 км. Тропосферата и стратосферата са основния обект на изследване, където е съсредоточена около 99.9% от масата на цялата атмосфера.