Пълен запис с допълнителни данни от полета

Кадри от подготовката

Стабилизиращо крило

Лагеруване с цел избягване на усукването

Използване на парашут

Избрани кадри от бордовата камера

Преди старта

Поглед към стартовата площадка

Пукането на 30620 метра

Приземяване

Намиране

Графично представяне на някои измервания

Очаквайте скоро 🙂