Медия

Балонът на мечтите

Мусала 1

Тестване на LoRa връзката между вр. Мусала и с. Сърнегор (15-16.06.2018)

Мусала 2

Монтиране на първото измервателно и комуникационно оборудване на върха (19-20.07.2018)