Теория на времето

Отзиви за METER.AC: Румен Радев, Икономически д-р на „Холдинг Загора“ ООД

Отзиви за METER.AC: Велин Каишев, метеоролог

Отзиви за METER.AC: Чл.-кор. проф. дн Николай Милошев

Отзиви за METER.AC: Доц. д-р Никола Петров

Отзиви за METER.AC: Доц. д-р Христо Ангелов

Отзиви за METER.AC: Проф. д-р Иван Чалъков

Балонът на мечтите

Мусала 1

Тестване на LoRa връзката между вр. Мусала и с. Сърнегор (15-16.06.2018)

Мусала 2

Монтиране на първото измервателно и комуникационно оборудване на върха (19-20.07.2018)