Пълен запис с допълнителни данни от полета

Кадри на полета

Преди старта

Пукането на 32250 метра


Падане


Температура

Профил на полета

Профил на скоростта във височина

Вертикална компонента

Хоризонтална компонента

Гама радиация

Относителна влажност

Магнитно поле

Траектория

Допълнителни ресурси

https://photo.uni-plovdiv.net/vedina/Balloon/Balloon-2018-03/
https://photo.uni-plovdiv.net/ksx/2018/balloon3/