Монтаж в клетка на Стивънсън

Препоръчително е монтажа на станцията да бъде в клетка на Стивънсън, като по този начин се гарантира най-високо качество на данните и сравнимост с измервания на други групи. Например виж тази инсталация.

Монтаж на жилищни сгради

Съществено при монтажа на жилищна сграда е станцията да бъде разположена на северна стена или сянка, както и да бъде далеч от стени, прозорци, климатици, комини и т.н., които могат да повлияят на измерванията. Важно е мястото да бъде открито и проветриво. При възможност инсталирайте станцията под стреха или на открито (електрониката е защитена от валежи).

Разположение на кутията на станцията

С цел защита от валежи и изисквания на сензора за фини прахови частици станцията трябва да се инсталира по един от двата начина: права или легнала, както е показано на снимката.

След инсталация

Когато приключите с инсталацията е необходимо да ни изпратите (1) снимка на монтажа, (2) GPS координати на инсталацията и (3) височина на станцията над терена (над кота нула, не надморска височина). След интеграция тя ще бъде видима на сайта meter.ac.