Обща информация

Известен брой възли в мрежата METER.AC са оборудвани с професионални метеорологични станции, чрез които измерваме допълнителни величини като скорост и посока на вятъра, количество валежи и слънчева радиация. Към повечето метеорологични станции добавяме и сензор за гама фона. За целта специално разработихме набор платки тип data-logger, чрез коитo ежеминутно измерваме и изпращаме данните сървъра.

Към момента специализирани метео уреди има инсталирани в гр. Пловдив, с. Сърнегор, х. Плевен и НАО Рожен.