• Включете адаптера към захранването;
  • Свържете се към безжичната мрежа с SSID meter.ac (и тайната парола);
  • През браузър отворете адреса http://10.10.100.254;
  • За вход въведете потребител admin (и тайната парола). Ще ви се зареди следния интерфейс;

  • В полето WiFi Name запишете името на Вашата 2.4 GHz безжична мрежа (вместо your_SSID);
  • В полето WiFi Password внимателно въведете еднократно Вашата парола (вместо your_password). Кодировката на мрежата трябва да бъде WPA2-PSK/AES;
  • Натиснете бутона OK и изчакайте. Ще получите съобщение „Saved Successfully!“ и станцията Ви ще се презареди;

  • Рестартирайте станцията от захранването/адаптера за да влезе в режим на работа.

Внимание: След тези промени Вашата станция се превръща необратимо в клиент на посочената безжична мрежа. Следващ достъп до станцията е възможен единствено през локалната Ви мрежа, на определения й динамично адрес от Вашият рутер. Ако сте допуснали грешка при въвеждане на SSID и/или паролата имате два варианта (1) да конфигурирате временно рутера си със сгрешените SSID/парола, за да достъпите станцията или (2) да ни изпратите станцията по куриер за нулиране на настройките.

Важно: Станцията може да се конфигурира по описаните по-горе начини само в първите 10 минути след захранването й. След този период WiFi модула се активира само за да предава данни и ще бъде недостъпен в останалото време.