Наблюдение на радон

Прибора за наблюдение на радон е окомплектован със специализиран сензор тип йонизационна камера RD200M, два Гайгер-Мюлерови броячи СБМ-20, покрит с оловен щит и СБТ-7. Уреда също е окомплектован със сензор за наблюдение на температурата, относителната влажност и налягането. С този прибор провеждаме както стационарни наблюдения на определени места за дълъг период от време, така и на други, за по-кратко време. Достъпен е архив с всички провеждани измервания.

Наблюдение на гама фона

Имаме разработени уреди за по-прецизно наблюдение на гама фона. Един от тях, състоящ се от 4 бр. Гайгер-Мюлерови броячи СИ22-Г е инсталиран на вр. Мусала (БЕО Мусала). Данните от този уред се трансферират по радиоефира на честота 868 MHz чрез LoRa технологията. Това позволява независимост от преносната мрежа и възможност за резервираност на приеманите данни на повече от едно място. Уреда е окомплектован с батерия, която гарантира непрекъснатата работа на устройството за няколко дена.