Faculty of Biology


Съобщение

Публикувано в Обяви,Актуално,Информация за студентите by Балик on the October 11th, 2014

Срокът за подаване на документи за магистърски програми към Биологически факултет е 10.10.2014 г. (включително). Класирането ще бъде обявено на 11.10.2014 г., а записването е от 14.10.2014 г. до 17.10.2014 г.

Класиране за магистърски програми – 2014

При записване на студентите в магистърска програма трябва:

1. Да се явят при съответния инспектор в учебен отдел (стая 131, Ректорат) за получаване на ‘факултетен номер’.

2. След получаване на факултетния номер се заплаща съответната такса за I-семестър в банката (в двора на университета).

3. След заплащане на таксата да се явят отново в учебен отдел за записване  със следните документи:

– Квитанция за платена такса

– Комплект документи за записване, закупени от книжарницата на ПУ

– 2 бр. снимки

– Копие на личната карта

– Копие на дипломата за средно образование

– Студентите, които са кандидатствали с УВЕРЕНИЕ, след получаване на дипломата си за ‘бакалавър’ да представят копие на дипломата в учебен отдел

******************************************************

На 18.10.2014 г. (събота) в 15 аудитория на Биологически факултет ще се проведе среща на студентите от отделните магистратури с Деканското ръководство и ръководителите на магистърските програми при следния график:

– 10.00 – 10.30 ч : Биотехнологична микробиология, Микробиологичен контрол и безопасност на храни, Биофармацевтична биохимия.

– 10.30 – 11.00 ч : Биодиагностика, Репродуктивна биология.

– 11.00 – 11.30 ч : Биология, Медицинска биология, Лечебни и етерични растения.

– 11.30 – 12.00 ч : Екология и опазване на екосистемите, Екология, управление и контрол на околната среда.

– 12.00 – 12.30 ч : Биоразнообразие, екология и консервация, Паразитология.

– 12.30 – 13.00 ч : Молекулярна биология и биотехнология, Биоинформатика.

– 13.00 – 13.30 ч: Учител по биология, СДК “Учител по биология”

******************************************************

Comments Off on Съобщение

Коментарите са заключени.