Faculty of Biology


Графици за провеждане на поправителни изпити – РЕДОВНО обучение

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the August 25th, 2014

Графици за провеждане на поправителни изпити – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013/2014 учебна година

Специалност Биоинформатика – [PDF]

Специалност Биология – [PDF]

Специалност Биология и английски език – [PDF]

Специалност Биология и химия – [PDF]

Специалност Биология и физика – [PDF]

Специалност Екология и ООС – [PDF]

Специалност ЕБТП – [PDF]

Специалност Медицинска биология – [PDF]

Специалност Молекулярна биология – [PDF]

 

За педагогическите дисциплини ликвидационната сесия е както следва:

Педагогика – 26.09.2014, 9.00 часа, кабинет 153 – Биологически факултет (Тепето).

Методика на обучението по биология – 26.09.2014, 10.00 часа, кабинет 153 – Биологически факултет (Тепето).

Теория и методика на дидактическите тестове – 26.09.2014, 11.00 часа, кабинет 153 – Биологически факултет (Тепето).

 

Comments Off on Графици за провеждане на поправителни изпити – РЕДОВНО обучение

Коментарите са заключени.