Faculty of Biology


Държавни изпити

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the April 6th, 2014

Деканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Датите за държавни изпити за отделните специалности в Биологически факултет са както следва:

специалност “Медицинска биология”  – 15.07.2014 г. и 23.09.2014 г.

специалност “Екология на БТП”  – 15.07.2014 г. и 23.09.2014 г.

специалност “Екология и ООС”  – 16.07.2014 г. и 24.09.2014 г.

специалност “Биология”  – 17.07.2014 г. и 25.09.2014 г.

специалност “Молекулярна биология”  – 18.07.2014 г. и 26.09.2014 г.

специалност “Биоинформатика”  – 18.07.2014 г. и 26.09.2014 г.

специалност “Биология и химия”  – 14.07.2014 г. и 27.09.2014 г.

специалност “Биология и физика”  – 14.07.2014 г. и 27.09.2014 г.

Начален час за всички държавни изпити: 8.00 ч. (14 аудитория на Биологически факултет).

Начален час на защити на дипломни работи: 9.00 ч. (15 аудитория на Биологически факултет).

Comments Off on Държавни изпити

Коментарите са заключени.