Faculty of Biology


Схема на залите и лабораториите в Биологически факултет

Публикувано в Информация за студентите by Ивелин Моллов on the February 22nd, 2008

Разположение на аудиториите, семинарните зали, лабораториите и кабинетите в сградата на Биологически факултет на ул. "Тодор Самодумов" №1

ПЪРВИ ЕТАЖ
14-та аудитория
4 семинарна зала
Лаборатория "Ботаника 1"
Лаборатория "Ботаника 2"
Лаборатория "Физиология на растенията"
Лаборатория "Молекулярна биология"
Научна лаборатория "Молекулярна биология"
Хербаруим

ВТОРИ ЕТАЖ
15-та аудитория
6 семинарна зала
Лаборатория "Физиология на животните и човека"
Лаборатория "Екология"
Лаборатория "Зоология – безгръбначни"
Лаборатория "Зоология – гръбначни"
Компютърна зала
Научна лаборатория "Екология"
Научна лаборатория "Ембриология и хистология"

Изтегли схема  №1 (JPEG)

ТРЕТИ ЕТАЖ
Лаборатория "Биология на развитието-1" (БР-1)
Лаборатория "Биология на развитието-2" (БР-2)
Научна лаборатория "Генетика"
Научна лаборатория "Клетъчна биология"
Зала "Европа"

ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ
1 семинарна зала
2 семинарна зала
3 семинарна зала
5 семинарна зала
Лаборатория "Анатомия на човека"
Виваруим

Изтегли схема  №2 (JPEG)

Забележка: Схемите не претендират за 100% точност и мащабност!

Comments Off on Схема на залите и лабораториите в Биологически факултет

Коментарите са заключени.